خریدوفروش فیلمهای قدیمی(هندی.ایرانی)وآهنگهای کوچه بازاری 09304352919

 

فیلمهای ذیل همه تک فیلم

 

بر روی  DVD  رایت شده است

 

1-یک چمدان ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

2-یک قدم تا مرگ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

3-یک جو غیرت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

4-یک میلیونردومفلس..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

5-یک پارچه آقا..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

6-سه دیوانه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

7-هفت دلاور..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

8-آبنبات چوبی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

9-آبشار طلا..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

10-افسونگر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

11-آقای هفت رنگ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

12-آقای قرن بیستم..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

13-ایوب..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

14-الکی خوش..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

15-علی کنکوری..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

16-الکلی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

17-آرامش درحضور..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

18-عروس دریا..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

19-عروس فراری..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

20-اشک رقاصه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

21-عاصی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

22-اسرار گنج هلو..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

23-اتل متل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

24-آتش..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

25-بابا خالدار..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

26-ببر مازندران..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

27-بد کاران..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

28-با معرفتها..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

29-بی عشق هرگز..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

30-بزن بریم دزدی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

31-بی حجاب..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

32-بی پناه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

33-بی گناه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

34-بوسه بر لبهای خونین..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

35-بت شکن..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

36-چرخ وفلک..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

37-چشم انتظار..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

38-چلچراغ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

39- چشمان بسته..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

40-داغ ننگ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

41-داماد فراری..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

42-داش آکل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

43-درختان ایستاده میمیرند..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

44-دشنه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

45-دیوار شیشه ای..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

46-دختر کوهستان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

47-دنیای پوشالی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

48-دنیای پرامید..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

49-دنیای تاریک..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

50-دروغگوی کوچولو..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

51-دشمن..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

52-دزد بانک..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

53-ابرام درپاریس..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

54-ایوالله..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

55-ایمان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

56-عشق آفرین..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

57-عشقیها..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

58-عصیان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

59-فدایی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

60-فردا روشن است..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

61-فریاد انسانها..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

62-فتنه چکمه پوش..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

63-گرداب گناه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

64-گروگان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

65-قادر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

66-قهرمان شهر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

67-قرار بزرگ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

68-قصه شب..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

69-غلام ژاندارم..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

70-قمار زندگی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

71-غول بیابونی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

72-غربتیها..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

73-غرور و تعصب..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

74-گل خشخاش..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

75-گل گمشده..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

76-گلنسا در پاریس..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

77-گلپری جون..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

78-گناه من چیست..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

79-گرگ بیزار..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

80-گذشت بزرگ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

81-حق و ناحق..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

82-حکیم باشی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

83-همه سر حریف..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

84-همسفر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

85-حسن دینامیت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

86-حسرت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

87-هوس..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

88-این گروه محکومین..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

89-این گروه ذبل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

90-جان سخت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

91-جاهل رقاصه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

92-جاهل محل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

93-جایزه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

94-جانی تپل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

95-جنجال..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

96-جنوب شهر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

97-جنوبی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

98-جوجه فکلی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

99-کج کلاه خان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

100-کلک نزن خوشکله..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

101-کمر بند زرین..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

102-کاروانها..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

103-کیفر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

104-خاک..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

105-خانوم عوضی گرفتین..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

106خانوم خانوما..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

107-خر دجال..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

108-خشم و خون..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

109خواستگار..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

110-خواستگاران..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

111-خاتون..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

112-خدا قوت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

113-خوشگلترین زن عالم..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

114-کوهزاد..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

115-کلبه آنسوی رودخانه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

116-ماه عسل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

117-محبوب بچه ها..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

118-محکومین..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

119-ماجرای یک دزد..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

120-ماجراجویان خشن..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

121-من مادرم..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

122-پری خوشگله..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

123-پریزاد..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

124-پسرک..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

125-پسران قارون..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

126-رابطه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

127-راننده اجباری..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

128-رفاقت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

129-روسیاه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

130-ساقی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

131-سفرعلی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

132-ساحل انتظار..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

133-سالار مردان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

134-سالومه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

135-صمد آرتیس میشود..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

136-صمد به مدرسه میرود..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

137سر گروهبان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

138-سرسام..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

139-سرزمین دلاوران..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

140-ستارخان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

141-ستاره ای چشمک زد..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

142-شب غریبان..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

143-شب نشینی درجهنم..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

144-شب زخمی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

145-شمسی پهلوون..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

146-شیر تو شیر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

147-شیر مرد..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

148-شوفر خوشگله..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

149-سیاه بخت..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

150-صبح روز چهارم..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

151-تنهایی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

152-تیغ آفتاب..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

153-طغیانگر..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

154-تونل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

155-ضعیفه..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۵۶-کندو ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۵۷-سوگند سکوت ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۵۸-طوقی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۵۹-برادر کشی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۶۰عبورازمرز زندگی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۶۱-جنگجویان کوچولو ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۶۲-خوشگذران ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۶۳-یک اصفهانی درنیویورگ ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

۱۶۴-جعفرجنی ومحبوبه اش ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

فیلمهای فوق همه تک فیلمه بر

 

روی  DVD  رایت شده است

 

ومبلغ هر فیلم۲۵۰۰  تومان میباشد

 

لطفا برای خریدبوسیله شماره

 

تلفن ذیل سفارش دهید

 

 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹

 

 

دوستانی که مایل اند در جریان لحظه به لحظه مرسوله پستی خود

 

باشند میتوانند کد رهگیری مرسوله پستی که از طرف مدیروبلاگ

 

برای انها ارسال میشود از طریق لینک ذیل رهگیری کنند

 

پست رهگیری مرسولات پستی

 

 

تاريخ : دو شنبه 21 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

 

فیلمها دی وی دی تک فیلمه منو آبی و

 

 بدون مارک و کیفیت عالی میباشند

 

 

فیلمهای ذیل همه تک فیلم

 

 بر روی DVDرایت شده است 

 

01-سه تا جاهل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

01- هرجایی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

02- بدکاران ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

03-جبار سرجوخه فراری ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

04- سیاه بخت ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

  05-همای سعادت ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

06-سه نفر روی خط..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

07 خاتون ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

08- مرد حنجره طلایی..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

09- نعمت نفتی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

10- شب زخمی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

11- شب قریبان ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

12- خاک ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

13- عاصی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

14- گدای اشراف زاده..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

15- جاده ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

16- بلوچ ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

17-طغرل ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

18-حق و نا حق ( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

19- علی سورتچی ..(  بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

20-ستارگان میدرخشند ( ناصرملک مطیعی - پوران )

 

21- هاشم خان ( بهروز وثوقی - فروزان - ناصرملک مطیعی )

 

22- مرد شب ..(  بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

23- شکست ناپذیر ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

24- معشوقه ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

25- یک خوشگل و هزار مشکل..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

26- قربون هرچی خوشگله..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

27- بنده خدا ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

28- این دست کجه ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

29- رقاصه شهر ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

30- رضا چلچله ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

31- مواظب کلات باش ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

32- غریبه ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

33- ماجرای شب ژانویه ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

34- آقای قرن بیستم ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

35- یک اصفهانی در نیویورک..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

36-مردی در قفس ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

37 عروس پابرهنه ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

38 روسپی ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

39- آدمک ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

40- حکم تیر ..(  بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

41-آقای جاهل ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

42- آقای لر به شهر میرود ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

43-حریص ..( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

44- کوسه جنوب ( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

45- مفسدین ( سعید سیدزاده )

 

46- جنجال ( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

47- در آمریکا اتفاق افتاد ( نسخه اصلی کامل بدون مارک کیفیت فوق العاده بالا )

 

48- ..خوشگله ( پوری بنایی-لی لی-بهمنیار )

 

49-... ماجراهای علاالدین و چراغ جادو ...( ارحام صدر-جوانه جلیلوند )

 

50-.. تله..... ( فخرالدین )

 

 51-...دختر کدخدا ( منوچهر وثوق-فریبا خاتمی-نادره )

 

52- مراد ( هایده-علی محزون-لی لی )

53-مستاجر ( ارحام صدر-دیانا-لی لی )

 

54-ماشین مشتی مندلی ( رضا فاضلی-نوش آفرین-مستانه جزایری )

 

55- رنگین کمان ......( رضا فاضلی-سپهرنیا-وثوق )

 

56- صلاح الدین ایوبی...... ( فخرالدین )

 

57-  مامور دوجانبه ( ایرج قادری-سهیلا-دیانا-مینو شفیع )

 

58- بازی عشق ( فروزان-عبداسلام نابلس )

 

59-هجرت ( فرامرز قریبیان-بهمن مفید )

 

60- عقاب طلایی ( لیلا فروهر-هایک-مینا-مهدی زاده )

 

61- آخرین گذزگاه ( منوچهر طایفه-فرانک-گریگوری مارک )

 

62- عشق قارون ( همایون-منوچهر وثوق-کتایون )

 

63- خوشگلا عوضی گرفتین ( چنگیز وثوقی-سپیده-آرام-جمشید مهرداد )

 

64- پهلوان پهلوانان ( ایلوش-سهیلا-نادره )

 

65- جاهلها و ژیگولها ( منوچهر وثوق-علی تابش-سپهرنیا-گرشا-متوسلانی)

 

66-پیمان دوستی ( علی تابش-مهین دیهم-روانبخش )

 

67- دختری از شیراز ( دومین فیلم ساموئل خاچیکیان )

 

68- پسر ایران از مادرش بی اطلاع است ( آهو خردمند-جمشید لایق )

 

69- جوانی هم عالمی داره( جمشید مشایخی-لی لی-هاله-فرخ ساجدی)

 

70- چاکر شما کوچولو ( بوتیمار-شهین-عبدالعلی همایون )

 

71- شکوفه های امید ( خلیل عقاب-فریبا خاتمی-ظهوری-)

 

72- شراره ( فرخ ساجدی-نیلوفر-ثریا بهشتی-بهمنیار )

 

73  فرار ( سهیلا-مهین دیهم-عباس شفیع )

 

74- بهلول-دیوانه عاقل ( فخری خروش-ظهوری-پروانه )

 

75- عروس تهران ( کتایون-قائم مقامی-شهلا )

 

76- افق روشن ( منوچهر نوذری-کتایون-آذرحکمت شعار-شهین )

 

77- سالار دهکده ( ناصرملک مطیعی )

 

78- دو کبوتر ( کامی کسروی-ویکتوریا )

 

79- هشتمین روز هفته ( فرزانه تائیدی-محسن سهرابی )

 

80- گلهای گیلان ( بیک ایمانوردی-سهیلا-علی آزاد-سوسن )

 

81- زمزمه محبت ( فخری خروش-میری-رحیم روشنیان )

 

82- شب فرشتگان ( گوگوش-رضا فاضلی-نانسی کواک-کتایون-گیل )

 

83- شب عروسی ( ویکتوریا-قائم مقامی-اسدالله یکتا )

 

84- فرار از حقیقت ( ناصرملک مطیعی-فروزان-قائم مقامی )

 

85- سرطلایی ( شیراندامی- مرسده کامیاب )

 

86- گریز از مرگ ( فیروز-هاله-بوتیمار-علی آزاد )

 

87- کشتی نوح ( ایلوش-ایرن-اسدالله یکتا )

 

88- هیاهو ( بهروز به نزاد-سپیده )

 

89-مغربی ( رضا فاضلی-منوچهر وثوق-شهناز تهرانی )

 

90- قایقرانان ( منوچهر وثوق-پوری بنایی-میری )

 

91- ولینعمت ( بهمن مفید-آرام-طوطی سلیمی )

 

92- شیربهاء ( بهمن مفید-جعفری-پوری بنایی )

 

93- همت ( ناصرملک مطیعی-مرجان )

 

94- ده بومی کوچک ( ناصر ملک مطیعی - سپیده )

 

95- زن و عروسکهایش ( بیک ایمانوردی - ارحام صدر - بوتیمار - پروین غفاری )

 

96- مهر گیاه ( علی نصیریان - پوری بنایی )

 

97- روسپی ( بیک ایمانوردی - آذر شیوا - قائم مقامی )

 

98- پاشنه طلا ( ناصر ملک مطیعی - شورانگیز طباطبایی - مرتضی عقیلی )

 

99-هیچکی بابا نمیشه ( منوچهر وثوق - هاله - بوتیمار - مفیدی - شهرام )

 

100- رضا موتوری ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

101- قهرمان قهرمانان ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

102- راننده سربلند ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

103- مرد شرقی زن فرنگی ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

104- پیشکسوت ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

105- جنجال عروسی ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

106- فرار از زندگی ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

107- رسوای عشق ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

108-خورشید میدرخشد ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

 109-شب قوزی ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

110- پنجره ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

111-دزد شهر ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

112- شارلوت به بازارچه می آید ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

113- بندری ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

114- سکه دو رو ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

115- نقره داغ ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

116- قزل ارسلان ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

117-کلام حق ( نسخه کامل کیفیت عالی )

 

118-در آخرین لحظه ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

119- آقای موچول ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

120-بدنام ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

121-مهدی مشکی ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

 

 122-ایمان ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت خوب )

 

 

123-مراد برقی و هفت دخترون ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

124- رفیق ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

125- دو دل و یک دلبر ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

126- قاصدک ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

127-سلام تهران ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

128-پسران قارون ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

 129-کینه ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

130-ستیز ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

131-دل خودش میخواد ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

132-دو آقای با شخصیت ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

133-تنها مرد محله ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

134-قصه شب یلدا ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

135-قد غن ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

136-بهشت دور نیست ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

137-حسرت ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

138-جهان پهلوان ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

139-یک اصفهانی در سرزمین هیتلر ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

140-بازی عشق ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

141-همت ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

142-دو کله شق ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

143-خان نایب ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

144-مردها و نامردها ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

145-گردش روزگار ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

146-مردی که رنج میبرد ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

147-مرد نا آرام ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

148-خوشگلا عوضی گرفتین ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

149-رضا هفت خط ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

150-ماجرای علائدین و چراغ جادو ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

151-خیابانی ها ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

152-چهار تا شیطون ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

 153-کنیز ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

154-صلات ظهر ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

155-آب ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

 156-مرد هزار لبخند ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

157-پسرخوانده ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

158-سنگ صبور ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

159-ضعیفه ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

160-نامحرم ( کیفیت عالی بدون مارک )

 

161-درشکه چی ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

162-زن یکشبه ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

163-دکتر و رقاصه ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

164-مردی در آتش ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

165-خاطرخواه ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

166-چشمان بسته ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

167-بوی گندم ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

168-سراب ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

169-مترس ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

170-عشق و انتقام ( نسخه کامل بدون مارک کیفیت عالی )

 

171-بابا گلی به جمالت ( ناصرملک مطیعی - شورانگیز - میری)

 

172-موطلائی شهر ما ( فردین - پروین غفاری - ظهوری )

 

173-فرشته ای در خانه من ( بهروز وثوقی - آذر حکمت شعار )

 

174- واسطه ها ( بیک ایمانوردی - فرزانه تائیدی )

 

175-دفاع از ناموس ( پیمان - آرام - رضیانی )

 

176-جدایی ( ایرج قادری - پوری بنایی - ظهوری - میری )

 

177-کوچه مردها ( فردین - پوری بنایی - ایرج قادری )

 

178-یک چمدان س..( سپهرنیا - گرشا - متوسلانی - میری)

 

179-قسم ( بیک ایمانوردی - نوری کسرایی - میری )

 

180-بی نشان ( ایرج قادری - سپیده )

 

181-دختران بلا مردان ناقلا ( منوچهر وثوق - هاله - شیراندامی - میری)

 

182-آواره های تهران ( سپهرنیا - گرشا - متوسلانی - کتایون)

 

183-عنتر و منتر ( بیک ایمانوردی - فریبا خاتمی - میری )

 

184-شهر شراب ( مرتضی عقیلی - هاله - فخری خروش)

 

185- همقسم ( رضا فاضلی - مرجان - شیراندامی )

 

186-قول مرد ( شیراندامی - گیتا - زرینه - جلال )

 

187-خوشگل محله ( منوچهر وثوق - فروزان - ظهوری )

 

188-بابا شمل ( فردین - فروزان - ناصرملک مطیعی )

 

189-مردان سحر ( بیک ایمانوردی - پوری بنایی )

 

190-فردا روشن است ( فردین - دلکش - ویگن )

 

191-خورشید در مرداب ( سعید راد - فخری خروش - مستانه جزایری )

 

192-رقیب ( منوچر وثوق - شورانگیز - بهمن مفید )

 

193-ظفر ( بیک ایمانوردی - فروزان - میری )

 

194-جای امن ( مرتضی عقیلی - گلی زنگنه )

 

195-فریاد عشق ( منوچهر وثوق - آرام )

 

196-بنده خدا ( آغاسی - هاله - حسی گیل - آرزو )

 

197-تعقیب تا جهنم ( زکریا هاشمی - ایرن - مرتضی عقیلی)

 

198-ناخدا باخدا ( وحدت - ایرج قادری - میری - ژاله کریمی )

 

199-نفس بریده ( بهروز وثوقی - سپیده - بهمن مفید )

 

200-سرسپرده ( ایرج قادری - امل ساین )

 

201-قصر زرین ( فردین - آذرشیوا - ناصرملک مطیعی )

 

202-سرنوشت سازان ( بیک ایمانوردی - زرینه - میری )

 

203-زن باکره ( منوچهر وثوق - مرتضی عقیلی - ارغوان - کارمن اسکوئی )

 

204-رامشگر ( منوچهر وثوق - روشنک صدر - جمشید مهرداد )

 

206-ابرمرد ( ناصر ملک مطیعی - آرام - حسین گیل )

 

207-سکه شانس ( فردین - مرجان - ناصرملک مطیعی )

 

208-راز ( بهمن مفید - میری - جلال )

 

209-هدف ( ایرج قادری - سعید راد - دینامیک )

 

210-هیولا ( بیک ایمانوردی - آرام - منوچهر والی زاده )

 

211-نیم وجبی ( وحدت - کتایون - بهمنیار )

 

212-شیادان ( سپهرنیا - گرشا - متوسلانی - کتایون - ثریا بهشتی )

 

213-پاپوش ( بیک ایمانوردی - هاله - شیراندامی )

 

213-فرار از تله ( بهروز وثوقی - نیلوفر - داوود رشیدی )

 

214-صمد خوشبخت میشود ( پرویز صیاد - طوطی سلیمی)

 

215-فراشباشی..(آغاسی-جمیله-

 

216-پستچی ( علی نصیریان - عزت الله انتظامی )

 

217-فریاد زیر آب ( داریوش - فرزانه تائیدی - شهره - بهروز بهنژاد )

 

218-مرد ( ناصرملک مطیعی - بهمن مفید - رویا - حسین گیل - فرنگیس )

 

219-بیقرار ( ایرج قادری - فخری خروش - پوران - سپیده )

 

220-ببر رینگ ( بیک ایمانوردی - ویکتوریا - سپرنیا )

 

221-یاور ( بیک ایمانوردی - آرام - حسین گیل -مهدی فخیم زاده)

 

222- طلوع ( گوگوش - جمشید مشایخی - فخری خروش )

 

223-طوقی ( بهروز وثوقی - آفرین - ناصرملک مطیعی )

 

224-شادیهای زندگی ما ( ناصرملک مطیعی - شورانگیز - بیک ایمانوردی )

 

225-آقا مهدی کله پز ( منوچهر صادقپور - فریده نصیری - میری - بهمنیار )

 

226-عزیز قرقی ( منوچهر صادقپور - فریده نصیری - اسدالله یکتا )

 

227-زنها فرشته اند ( فردین - روفیا )

 

228-کلاغ ( پروانه معصومی - منوچهر فرید )

 

229-مغول ها ( فیلمی از پرویز کیمیاوی/حسن )

 

230-حسین آژدان(بهمن مفید-شهنازتهرانی-شهین-میری)

 

231-فرار از هجله ( منوچهر طایفه - نوش آفرین - شیراندامی )

 

232-بده در راه خدا ( ظهوری - کتایون - میری )

 

233-سلطان و صاحبقران ( ناصرملک مطیعی - ایرن )

 

234-اسیرخشم ( فخرالدین - فروزان )

 

235- دخترها اینطور دوست دارند ( ظهوری-همایون )

 

236-ساعت فاجعه ( شهروز رامتین-حسین گیل )

 

237-گدای اشراف زاده(سعید راد شور انگیز طباطبایی)

 

238-گروگان (بیک ایمانوردی،مرتضی عقیلی،شهناز تهرانی،افروز)

 

239-گوهرشب چراغ ( فروزان٬ظهوری٬قائم مقامی)

 

240-مورچه داره ( روحی ساوجی-نمایشنامه زنانه )

 

241-ایتالیا،ایتالیا(جهانگیر فروهر،ابی...)سریا ل

 

242-آبشار طلا(پرویز مجیدی٬دلارام)

 

243-آدم و حوا(طبیبی٬ناتاشا٬کتایون)

 

244- ایستگاه ترن (منوچهر طایفه٫ سهیلا)

 

245-بدادم برس رفیق (حسین گیل،مهدی فخیم زاده)

 

246-پرواز در قفس(  سعیدکنگرانی٬فرزانه داوری)

 

247- پلی به سوی بهشت (همایون٬منوچهروثوق٬آرمان٬غلامرضا سرکوب٬ایران قادری٬عزتالله وثوق)

 

248-دختر ظالم بلا ( همایون ، جمیله)

 

249-درختان ایستاده میمیرند (آذر شیوا،منوچهروثوق،کتایون و تقی ظهوری)

 

250- طغیان گر(ایرج قادری٬شور انگیز طباطبایی)

 

251-شوهر آهو خانم(مهری،عدیله،اشراق)

 

252-قلاب(بیک،مرجان،یدالله شیر اندامی)

 

253- حسن کچل(پرویز صیاد،کتایون،ثریا بهشتی)

 

254- قربون هر چی خوشگله(عارف،مرجان،جمشیدمهرداد)

 

255- شارلوت به بازارچه می آید(ذکریا هاشمی،نوری کسرایی)

 

256-خروس بی محل (ظهوری٫میر قهاری٫ نادره)

 

257-این گروه زبل (گرشا-متوسلانی-سپهرنیا-نازی-رنگی کیفیت  بالا)

 

258-مرخصی اجباری(همایون-سهرنیا -ظهوری-پوری بنایی-نادره)

 

259-علی بابا و چهل دزد(بیک-سپهرنیا-نادره)

 

260-غرور و تعصب(بهمن مفید-شهنازتهرانی-حسین گیل)

 

261-اسلحه (بیک -بنفشه-جلال)

 

262-حسن سیاه ( نصرت کریمی - فخری خروش - مه ناز )

 

263-شبگرد ( بیک ایمانوردی - شورانگیز - شهرام )

 

264-ورپریده ( ایرج قادری - تهمینه )

 

265-امیرارسلان نامدار ( فردین - منوچهر نوذری - فرزانه )

 

266-بیدار در شهر ( ایرج قادری - روشنک صدر - مرتضی عقیلی )

 

267-یک خوشگل و هزارمشگل(فردین-پوری بنایی-آرمان)رنگی کیفیت بالا

 

268-آقای قرن بیستم (فردین-پوران-مینا-حاتمی-نریمان)

 

269-آقای جاهل کاملترازنسخه قبل(همایون-مرتضی عقیلی-نادیا)

 

270-آقای لر به شهر میرود(سعید راد - گلی زنگنه)

 

271-عروس پابرهنه(بیک - جمیله- میری)

 

272-عیالوار.(نصرتا...کریمی-پوری بنایی)

 

273-بلوچ..(بهروز وثوق-ایرن-جلال- شهرزاد-)

 

274-برای کی قلبها میطپد(بیک-پوری بنایی-آرمان-ایرج قادری)

 

275-برزخیها(فردین-سعیدراد-ناصرملکمطیعی-ایرج قادری)

 

276-باشرفها (پیمان-سپهرنیا-لرتا-جمشید مشایخی)

 

277-بازی عشق(فروزان-عبدالسلام نابلسی)

 

278-چشم انتظار(بیک-مرجان-فرامرزقریبیان)

 

279- فدایی (داود رشیدی-تقی مختار-فرنگیس )

 

280-فقط آقا مهدی میتونه (شیراندامی-شهلا یوسفی-میری)

 

281- قسمت (منوچهروثوق-نیلوفر-ظهوری)

 

282-گریز از مرگ (فیروز-هاله-بوتیمار)

 

283-هاشم خان(ناصرملک مطیعی-جمیله)

 

284-یاقوت سه چشم (فردین - آذرشیوا)

 

285-جاهلها و ژیگولها(سپهرنیا-گرشا -متوسلانی-کیانی-سیتاومژگان)

 

286-کوسه جنوب (ایرج قادری-مرتضی عقیلی-آرام -)رنگی کیفیت بالا

 

287-مامور114(بیک -بوتیمار-فرانک-علی آزاد-آراسته)

 

288-میمیرم برای پول(علی تابش-کریمی-نیکتاج صبری-سهیلا)

 

289-مواظب کلات باش(فردین-شهنازتهرانی-جمشیدمهرداد-هاله نظری)

 

290-نقص فنی(وحدت -ژاله کریمی)

 

291-اعجوبها (کرشا -سپهرنیا-متوسلانی-شیلا)

 

292-پابرهنه ها (بیک-منوچهروثوق)

 

293-پیمان دوستی (ژاله-تابش-روانبخش)

 

294-رقاصه شهر(ناصر ملک مطیعی-فروزان-بهمن مفید)

 

295-روسپی (بیک- آذرشیوا-قائم مقامی)

 

296-ستارگان میدرخشند(ناصر ملکمطیعی-پوران-ظهوری-سهیلا)

 

297-شانس بزرگ (سپهرنیا-شهین-ظهوری-فریبا خاتمی)

 

298-شراره (نیلوفر -بهمن یار-کهنموئی)

 

299-شوفر خوشگله (نازی-فرالدین-نرگس ثریا بهشتی)

 

300-سیاه بخت (مرتضی عقیلی-ملوسک-فیروز)

 

301-تنها حامی (بیک-مرجان- میری)

 

302-ذبیح (بهروز وثوق-جمشید مشایخی- آرام-علی ثابت)

 

303-زر خرید(منوچهر وثوق -میری)

 

304-زنده باد(ثریا قاسمی-مهدی هاشمی-)

 

۳۰۶-نابغه هفت ماهه نسخه سی دی نسخه سی دی

 

۳۰۷-کلاه نمدی نسخه سی دی  نسخه سی دی

 

۳۰۸-مبارزه درنیمه راه نسخه سی دی

 

۳۰۹-عروس دریا نسخه سی دی

 

۳۱۰-فریاد نسخه سی دی

 

۳۱۱-لاشخورها نسخه سی دی

 

۳۱۲-هفت دختر برای هفت پسر نسخه سی دی

 

۳۱۳-وسوسه نسخه سی دی

 

۳۱۴-خاک مهرشده نسخه سی دی

 

۳۱۵-دختر همسایه نسخه سی دی

 

۳۱۶-سوغات اصفهان نسخه سی دی

 

۳۱۷-پسر دهاتی نسخه سی دی

 

۳۱۸-پهلوون بابا نسخه سی دی

 

۳۱۹-تنها و گلها نسخه سی دی

 

۳۲۰جدال درمهتاب نسخه سی دی

 

۳۲۱-جنگجویان کوچولو نسخه سی دی

 

۳۲۲-درآغوش برادران محصول ترکیه (بیک)

 

۳۲۳-خانه کوچک محصول ترکیه (بیک )

 

 

 

لطفا برای خرید بوسیله شماره 

تلفن ذیل شفارش بدهید

 09304352919

 

 

 

دوستانی که مایل اند در جریان لحظه به لحظه مرسوله پستی خود

باشند میتوانند کد رهگیری مرسوله پستی که از طرف مدیروبلاگ

 برای انها ارسال میشود از طریق لینک ذیل رهگیری کنند

 

پست رهگیری مرسولات پستی

 

تاريخ : دو شنبه 21 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

1-خوش دست و خوش   

2-احمد چکمه ای  

3-اکبردیلماج  

4-الماس 33  

5-عنتر و منتر  

6-آرامش درحضور

  7-آرامش قبل از طوفان  

8-اول هیکل  

9-آواره های تهران  

10-بابا کوهی 

 11- بلوچ

12-برای کی قلبها میطپد 

 

13-بی گناه  

14چلچراغ

 

15-داغ ننگ 

 16-دایره مینا.  

17داش آکل  

18-دختر ظالم بلا  

19دنیای پول  

20-دزد سوم  

21فردا روشن است  

22-فریاد نیمه شب  

23-گنج قارون  

24قفس  

25-غزل  

26-قیصر  

27-قیصر کامل.  

28-قسمت  

29-گذر اکبر  

30-گربه رادم حجله میکشن

  31-همخون  

32-حریص

  33-حسین کرد

  34-جاده تبهکاران  

35-جهنم+من  

36-جاهل و رقاصه  

37-جوانان امروزی  

38-کاکا سیاه  

39-کاکو  

40-کلک نزن خوشگله  

41-خانه خراب  

42-کوچ  

43-مغربی  

44-مرثیه  

45-میعادگاه خشم  

46-معجزه  

47-مکافات  

48-مرخصی اجباری  

49-ناخدا  

50-پسرک  

51-ساعت فاجعه

  52-صمدودیو فولاد زره  

53-ستارگان میدرخشند  

54-شبگرد  

55-شهر آفتاب  

56-شوهر آهو خانم

 57-سینه چاک

58-تنها حامی  

59-تنها مرد محله  

60-تشنه باران  

61-تیغ آفتاب  

62-طوفان نوح  

63-ترکمن  

64-طوقی  

65-واسطه ها

  66-زن وعروسکهایش    

  67-آلوده..    

68-ازیاد رفته  

  69-گوزنها    

70-قصه شب    

71-غول    

72-قربون زن ایرانی    

73-همقسم    

74-جایی برای مردن    

75-جوجه فکلی    

76-کاسبهای محل    

77-لج ولجبازی    

78-لیلی و مجنون    

79-مردی ازتهران    

80-معجزه    

81-موسرخه    

82-پری خوشگله    

83-رفیق    

84-ساخت ایران    

85-صمد و قالیچه سلیمان  

  86-صمدوسامی لیلی و لیلا    

87-ستارخان    

88-طلوع    

89-زر خرید    

90-آرامش قبل طوفان  

91-عروس پابرهنه  

92-بنده خدا  

93-فقط آقامهدی میتونه  

94-فرارازحجله  

95-گروگان  

96-غریبه  

97-قسم  

98-گربه درقفس  

99-هدف  

100-همیشه قهرمان  

101-همسفر  

102-حسرت  

103-جوانمرد  

104-خاکستری  

105-خشت و آیینه  

106کوچه مردها  

107-ماه عسل  

108-مردان خشن

  109-میخک سفید  

110-میرم بابابخرم  

111-نفسگیر  

112-پاک باخته  

113-پیمان دوستی  

114-رابطه جوانی  

115-راننده سربلند  

116-رفاقت   117-سرطلائی  

118-سه قاپ(10000تومان)  

119-تاآخرین نفس  

120-تکیه برباد  

121-توجیه  

122-تپلی  

123-ابر مرد  

124-اگربرگی نریزد  

125-آقادزده  

126-آخرین لحظه  

127-علی باباوچهل دزد  

128-آلونک سیاه کوه  

129-انگشت نما  

130-عروس پشت پرده  

131-عیالوار   132-باباکرم

  133-باجناق

  134-بارگاه شیطان  

135-بی عشق هرگز  

136-بی نشان  

137-بت  

138-چیچوفرانکووطنی  

139-داش آکل  

140-دل خودش میخواد   141-امشب دختری میمیرد  

142-اضطراب  

143-فریادرس  

144-فیل و فنجون  

145-گردش روزگار

  146-قفس  

147-قهرمان دهکده  

148-قصه دلها  

149-قسمت   150-قول مرد  

151-غلام ژاندارم  

152-غربتیها  

153-غروروتعصب  

154-گناه زیبایی

  155-هفت مرد دلاور  

156-حاجی جباردرپاریس  

157-همکلاس  

158-همت  

159-هزاربارمردن  

160-همای سعادت  

161-حسین آژدان  

162-این دست کجه  

163-جاهل محل  

164-جانی وتپل  

165-جنجال عروسی 

 166-جدال  

167-جنوب شهر  

168-کلک نزن خوشگله  

169-کنیز  

170-خاکستری  

171-خانوم دلش موتورمیخواد  

172-خاکستر  

173-خیلی هم ممنون  

174-خیابانیها  

175-خداحافظ کوچولو  

176-خورشیددرمرداب  

177-کینه  

178-کوچ  

179-کوسه جنوب  

180-لات جوانمرد  

181-مادمازل خاله  

182-مادرفداکار  

183-مرد  

184-مردناآرام  

185-مردی ازاصفهان  

186-معشوقه  

187-مسافر  

188-مصطفی لره  

189-مظفر  

190-نانجیب  

191-استواروپاسبان  

192-عصیان  

193-پهلوان مفرد  

194-پرستوهای عاشق  

195-پسرخوانده  

196-رانده شده  

197-رشید  

198-سلام برعشق 

199-صلوة ظهر  

200-صندلی الکتریکی  

201-سه رفیق  

202-شب نشینی درجهنم  

203-شهرشراب  

204-سینه چاک  

205-صبح روزچهارم  

206-صبح خاکستر  

207-سوداگران مرگ  

208-تعقیب  

209-طاهر  

210-تاکسی عشق  

211-طوقی  

212-طغیانگر  

213-طوطی  

214-یوسف وذولیخا  

215-وادانگ(نمایشنامه)  

216-یک جوغیرت  

217-عروس پابرهنه  

218-پنجره  

219-ساعت فاجعه  

220-یک ملیونر و دومفلس  

221-یک قدم تا مرگ  

222-یکی بودیکی نبود  

223-رقیب  

224-شرور  

225-عشق قارون  

226-گلپری  

227-معجزه  

228-هم خون  

229-آقای قرن بیستم  

230-بلوچ  

231-باشرفها  

232-بدادم برس رفیق  

233-دخترها اینطوردوست دارند  

234-دختر ظالم بلا  

235-ایستگاه ترن  

236-فقط آقامهدی میتونه  

237-گدای اشراف زاده  

238-قصاص  

239-قربون هرچی خوشگله  

240-حسرت  

241-یاقوت سه چشم  

242-این گروه ذبل  

243-جنوبی  

244-خیابانیها  

245-نیم وجبی  

246-پاپوش  

247-پسرخوانده  

248-رقاصه شهر  

249-رسوای عشق  

250-ستیز

 251-شبگرد  

252-شانس بزرگ  

253-یک اصفهانی درسرزمین هیتلر  

254-یاور  

256-ظفر  

257-یک جوغیرت  

258-یک پارچه آقا  

259-هفت مرددلاور  

260-عاصی  

261-بزن بریم  

262-بی حجاب  

263-بیگانه  

264-چشم انتظار  

265-چشمان بسته  

266-دختران کوهستان  

267-دنیای پوشالی  

268-فتنه چکمه پوش  

269-قهرمان شهر  

270-قرار بزرگ  

271-گناه من چیست  

272-گرگ بیزار  

273-گذشت بزرگ  

274-همه سرحریف

  275-خاتون  

276-سالارمردان  

277-سرسام  

278-شب زخمی  

279-سیاه بخت

 280-طغیانگر  

281-ضعیفه  

282-گلهای گیلان    

 

 

فیلمهای فوق همه نسخه تله 35است وقیمت

هرفیلم به مبلغ۵۰۰۰تومان میباشد

 

لطفا برای خرید بوسیله شماره 

 

  تلفن ذیل سفارش دهید

 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹   دوستانی که مایل اند در جریان لحظه به لحظه مرسوله پستی خود باشند میتوانند کد رهگیری مرسوله پستی که از طرف مدیروبلاگ  برای انها ارسال میشود از طریق لینک ذیل رهگیری کنند

 

 

 

تاريخ : جمعه 18 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

 

برای خرید با شماره تلفن 

 

09304352919

  

تماس بگیرید

((((لطفا پیامک نزنید)))) 

  

 

 

 

1-عباس قادری...آلبومهای...(( سپیده / زیارت /

آدم عاقل / آرزو / عاشق قدیمی ( صلیب ) / از

همه بهتری / آلبوم شاهرخ و عباس قادری /

بدنام / بهانه / بزم / بهترینها (1) / بهترینها (2) 

بهترینها (3) /بهترینها (4) / بهترینها (5) /

بهترینها (6) / بزنم به تخته / کنسرت / دهلو

خوشگله / دلمو شکستی / دور هم بودن /

دروغ میگن / فتنه / قصر سلیمان / قربون شکل

ماهت / گل اندام / جمیله /عشق / 

 خدای خوش اومدی / لال بشه این زبون من

( سر به هوا ) / می خونه / معجزه / بچه های

 ایران / بهترینهای قادری / دل خستمو

سوزوندی / آلبوم 1354 / فریب / عشقمو و

دینم / گل بانو /شراره / سقاخونه / میگن

طلاست / مستی و راستی ( پرستو ) / ساعت

 (1) / ساعت (2) /آلبوم قدیمی قادری / گل رز /

 سرگردون / یه دل و دو دلبر / تکه سنگ / دنیا

 فریبه / بچه های ایران 1377 / آلبوم آشتیانی و

قادری و شعله / دل خسته ( چشمم آب نمی

خوره ) / نا مسلمون / تک ستاره / زلیخا /

شبهای رامسر / زن ( دوباره برمی گردم ) /

شکار / سرنوشت / کنسرت 1355 / نصیحت /

نفس من /عباس قادری وآزیتا/عباس قادری و

 روحپرور/

 

 

2-گیتا...... آلبومهای...(( داش آکل / دختر گل

 فروش / اگه عشق همینه / دلم گرفته / کی 

میای به خونه ؟ / شاه چراغ / انگوری / خواهش

 میکنم /جمشید نجفی و گیتا( ترانه ها ) /

 جمشید نجفی و گیتا (۱) / خاطرتو خیلی

 میخوام / مرد خونه / نامه رسون / نیش زنبور /

 سراپا هوس / تو رو از دست نمیدم /

صاحبخونه /جمشید نجفی وگیتا (داغ شهید)

 

 

3-حسن شجاعی.....آلبومهای...(( عزیز مصر /

بندر عباس / من و تو /شجاعی (1) / فانوس /

مرغ دست آموز / کبوتر حرم / خوشگل روزگار /

 پرستوها /سوگولی / شهرزاد قصه گو /نامه 

 رسان/آدما/))

 

 

4-احمد شاملو...آلبومهای...(( باغ آینه / در

آستان / ابراهیم در آتش /ققنوس / حافظ / 

 چیدن سپیده دم / شاملو و شجریان ( رباعیات

خیام ) /فردریکو گارسیا لورکا / مولوی / کاشفان

 فروتن شوکران /خروس پری پیرهن زری / نیما /

 مسافر کوچولو / رباعیات خیام / شب شعر در

آمریکا / شعرهای نیما / شاملو و حافظ /سیاه

همچون اعماق آفریقای خودم / پریا قصه های

دخترای ننه دریا /ترانه ها / سکوت سرشار از

ناگفته هاست ))

 

 

5-قاسم جبلی...آلبومهای..( بیا بیا / درغلطان

 

 

جبلی ( استریو بوسه ) / قحطی مهر و وفا /

جبلی(1) / جبلی(2) / جبلی(3) / جبلی(4) /

جبلی { (5) حبیبه } / جبلی(6) / جبلی(7) /

جبلی(8) / جبلی(9) / جبلی(10) / کاروان

عمر / خواب های جوانی / لک لک /بیقرار/

 جبلی ( استریو رفاقت ) / شانه /آلبوم جبلی

و یاسین / سیر از دنیا ))

 

 

6-ایرج مهدیان.....آلبومهای...(( آدما / مروارید /

التماس / گل مریم / سلام بر عشق /

اسیر /فانوس / پرنده / شب یلدا /پری خوشگله

دخترم /قایقران / نامه رسون شهر ما ))

 

 

7-جواد یساری...آلبومهای...(( اسیر / آلبوم

یساری ، امیر شاملو ، حسن عرب ، احمد

 معینی و هوشنگ نادری / ای عشق / کنسرت

 بهترینهای یساری /کنسرت / بت / حرف تازه

بچه ها /  / عشق من / خوشگله /مادر / آلبوم

1380 / مریم / هفت آسمون / یساری(1) /

معما / سپیده دم /ولیمه کنسرت 1357 /

مروارید / آلبوم یساری و احمد معینی ))

 

 

8-نعمت الله آغاسی...آلبومهای...(( آمنه / لب کارون / آغاسی (1) /قهر و ناز / دخترسیاه

نعمت نفتی / گل کاشتی / کنسرت(1) /

کنسرت(2) / قمار زندگی / (آلبوم آغاسی و

شاهرخ سالار) /ننه نعمت / آغاسی 83/ دختر

خوشگل / یا علی / مطرب پیر // گلی جون /

 آلبوم آغاسی و مانده  سودابه / آغاسی

( استریو تقدیر ) / سر پل دزفول / آلبوم آغاسی

 و یاسین ))

 

 

 9-امان...تاجیک..آلبومهای(دست سرنوشت دنیا

/جام می/کلیدعقل/خیمه شببازی/نخلستان

فالی ازحافظ/بهترینهای تاجیک {1}/بهترینهای

تاجیک{2 }

 

 

10-علی نظری...آلبومهای...(( خاک / جمیله /

تشنه کام محبت /علی نظری و مانده / تورا

دوست دارم / سوگند / نظری (۱) / نظری (2)

 / نظری (۳) / نظری { (3) استریو چنگ } /

نظری (4) / کنسرت / بیا برقصیم / زاقو / دلم

شکست / علی نظری و سوسن / سوزوم

 سوزه / وفای زن / بردهء محبت /بهترینهای علی

 نظری/ نگو خواستم ))

 

 

 

11-امیر شاملو...آلبومهای...(( جای تو خالی /

 خانوم خانوما /نماز عشق /بلا بلا / عشق من

 جای تو خالی/عاشقم من/نم نم بارون/امین

دوهمزاد/فرداخیلی دیره/شهروچراغون کنید))) 

 

 

12-داوود مقامی...آلبومهای...(( بهشت و جهنم

/ فریده / غم تنهایی / طفل یتیم / منصوره /

 نوشین جان تب مجنون / مادر ))

 

 

13-سوسن...آلبومهای...(( انگشت نما / غزل /

گلنارم / ترانه ها / شبهای تهران / بار سفر /

 امروز / کلاه مخملی / سر به سرم نزار/

عاشقی/ سوسن(6) /خوش به حال دیوونه

 عمر آدم / شبهای دراز /  دنیا دو روزه

/ پیشونی دنیا / دنیا فقط دو روزه ))/

 

 

14-مریم روح پرور...آلبومهای...(( بی تو زندگیم

تمومه / روح پرور ( کنسرت ) / قسم / انتظار /

حوصله تا کی ؟ / آلبوم مانده و مریم روح پرور

 ( سلیمه ) /نامه / گناه / روح پرور (3) / رهگذر /

 شعبده باز / دورنگی /عشق تو/کبک وبرف /تورو

 میخوام عزیزم/ چشم آبی / فرزانه / رویا /)))

  

15-مانده...آلبومهای...(( عروس گلها / مانده { (

10) همسر خوبم } / مانده { (4) زهر عشق } /

 جوونی کجایی ؟ / محبوبه / بی مادری /مانده

 { (1) مژگان } / ستمگر / جوانی و پیری /

سرگردان / ریحانه / ساقی / از خدا بی خبر /

آلبوم مانده و حسین فرجی ( مریم )/راضیه /

آلبوم مانده و آغاسی ( ستارهء سهیل ) / مانده

{ (۹) سلیمه } /شمسی / دختری از محلمون /

 مانده { (۷) حبیبه } / دختر اهوازی / ناهید /

مانده { (5) خانم نازدار } / نازی خوشگله /

اشک حسرت / مانده { (2) جمیله }

 / گلی جون / خاطره /  زیبای شهر بندر /

مارضایی (۱) / مارضایی (۲) / مارضایی (۳) /

 ای زیبا / مانده { (۳) مارضایی } /محبوبه

( جدید ) /مانده { (۱۱) رسم محبت } صدرحمت

 به دشمن /ورد زبون / آلبوم مانده و پروا ( اشک

حسرت ) / اسرار ازل / مانده { (6) مزهء لوطی

ها خاکه } /مانده { (۱۴) پونه جون } / مهناز /

مانده { (8) شبهای اهواز } / سهیلا / آلبوم

مانده و جمیل ( جمیله ) /شبهای کارون / آلبوم

مانده و مجید فرهنگ ( عروس بندر ) / آلبوم

مانده و امیر گلنوازان ( بچه های آبادان ) / آلبوم

مانده و مریم روحپرور ( سلیمه ) / سر پل

دزفول / وعده / تازه عروس )

   

16- آزیتا.....آلبومهای...( آزیتا {3}استریو ناز/بابا

حیدر/نامه/بهترینهای آزیتا/دختر تنها/کوچه/منو

دل/منو تو/مرد من/ سراب آرزو/ یار سفر کرده)

 

17-جهانبخش...آلبوم...(( مادر /پاسدارشهر / جهانبخش 1/ ))

 

 

18-نارملا و مهناز...آلبوم...(( نفرینم بر دل ))

 

 

19-ترانه های طنز نجم الدین...آلبوم...(( زنای

هرجایی / دگمه پیراهن/فکاهی ))

 

 

20-نسرین...آلبومهای...(( نسرین(1) / ایران /

 عروس / زندگی/از تو چشمات می خونم / ))

 

21-حسن نصیری...آلبومهای...(( وعده/ زیبا /

نصیری ( استریو جنوب ) / بهتره برم از این شهر

 حمیرا / عشق تو / ساحره ))

 

 

22-شیرین...آلبوم...(( اوج غریب یک صدا ))

 

 

23-بهترین ترانه ها از بهترین خواننده ها

( عقیلی ، بهزاد ، دردشتی ، اقبال آذر ، همایون

پور و ذبیحی )...(( بهترینها (۱) / بهترینها (۲) /

بهترینها (۳) /بهترینها (۴) / بهترینها (۵) /

بهترینها (۶) / بهترینها (۷) ))

 

 

24-آرام...آلبومهای...(( برگهای زرد / بی قرار /

قبیله / می خونه /باور/ابودهابی/چشم سیاه

داری//))

 

 

 

25-امیر رسایی...آلبومهای...(( عشق و نیایش /

 قبیله / می خونه / فال /یاد اون روزها {1} و{

2}/چشم آبی/هوار/ ))

 

 

26-بهمن معروفی...آلبوم...(( فرصت بده ))

 

 27-دلجو....آلبوم...(طوطی استریو اهورا)

 

 

28-آلبومهای عربی مزدک...آلبومهای...(( مزدک

(۱) / مزدک (۲) / مزدک (۳) )

 

 

29-الهه..... آلبومهای...(( ساقی / گلهای

رنگارنگ ۲۴۶ ( الهه ، گلپا ، شریف )شاخه گل

39 و 179 و 439 (الهه و شجریان و مرضیه) /

گلهای رنگارنگ ۵۱۰( الهه و ایرج ) / گلهای

رنگارنگ ۵۳۹ ( الهه و گلپا ) / گلهای رنگارنگ

۵۴۴ ( الهه و شهیدی ) / گلهای رنگارنگ ۵5۶

( الهه و گلپا ) / بهترینها (۱) / بهترینها (۲) /

بهترینها (۳) / یک شاخه گل ۲۷۷ / بزم الهه و

ستار / یک شاخه گل ۲۹۰ /گلهای تازه 23 و

148 و 160 (الهه و شجریان و خوانساری) /

استریو کاسپین (۱) /استریو کاسپین (۲) /

استریو کاسپین (۳) / استریو کاسپین (۴) /

استریوکاسپین (۵) / استریو کاسپین (۶) /

استریو کاسپین (۷) / استریو کاسپین (۸) /

استریو کاسپین (۹) / استریو کاسپین (۱۰) /

استریو کاسپین (۱۱) / استریوکاسپین (۱۲) /

 استریو کاسپین (۱۳) / استریو کاسپین (۱۴) /

استریو کاسپین (۱۵) /استریو کاسپین (۱۶) /

پرندوش ))

 

30-پریوش...آلبومهای...(( بپا نچایی / عرقخور /

 پریوش (3) / دوتا لیمو /عمه جون /عکاس

باشی / لیلی ومجنون /مادر شوهر /پریوش

1/پریوش 2/)

 

 

31-پرویز یاحقی...آلبومهای...(( برگزیده ها (1) /

برگزیده ها (2) / برگزیده ها (3) / برگزیده ها (

4) / طراوت (2)/ طوبی (۱) / طوبی (۲) / طره (

۱) / طره (۲) / آلبوم یاحقی و حمیرا و حبیب الله

 بدیعی ))

 

 

32 -هدیه.....آلبوم....(تهرون)

 

 

33-پرویز مشکاتیان...آلبوم...(( بیست سال با

پرویزمشکاتیان/پگاه /لحظه دیدار /سرو

آزاد /تمنا / ))

 

 

34-پروا...آلبومهای...(( شاه ماهی ها / اسیر

 سرنوشت / کنسرت پروا / لشکر مژگان /

میخوای بری / پروا (1) / پروا (2) / پروا (4) /

یادگار عشق ))

 

 

35-اکرم(اکی) بنایی...آلبومهای...(( دیدار / نگاه

 تو / بنایی (1) / بنایی (2) / بنایی (3) /

آهنگهای فولکلور / ریزه ریزه ))

 

 

 

36-بتی...آلبومهای...(( ستاره آی ستاره / بتی(

1) / بتی(2) / زلیخا / غریبانه / عزیزم / لبخند

قدیمی ))

 

37-وفا...آلبومهای...(( اینو باور می کنی /

جدایی / وفا {1} / خونسرد /وفا { 2 } /  ))

 

38-کمال وفایی...آلبوم...(( مهلقا / پاییزه))

 

 

39-آلبوم گلنوش خالقی و کاوه دیلمی...(( می ناب ))

 

 

40- جوک سید کریم...آلبوم...(( ایران کاست /

بهترینها (1) / بهترینها (2) / استریو جنوب /

 استریو تمنا )

 

41- نیما چهرازی...آلبومهای......(( تیه کال /

آدم برفی /بامن بمون /فصل پیوند )

 

 

42-حسن صمدی...آلبومهای...(( صمدی(1) /

 خیانت / دلبر نیومد )

  

 

 

43-پرویز خسروی...آلبومهای...(( خسروی(1) /

خسروی(2) / صاحب خونه / ربابه/دختربندری/

نازی نازی )

 

 

44-یاسین.....آلبومهای...(( دختر اهوازی /

بلمرون / ظالم بلا / دریا / دل دیوونه / منیره /

 فایز دشتی (1) / فایز دشتی (2) / یاسین { (

۳) راه مدرسه } /آلبوم یاسین و مجید فرهنگ /

دختر خاله / آلبوم یاسین و آغاسی /آلبوم

یاسین و رضا معارف / یاسین { (۵) نوحهء سینه زنی } / یاسین قدیمی / دوستت دارم

همیشه / آلبوم یاسین و قاسم جبلی )

 

 

45-مصطفی رستمی...آلبوم...

(( سقاخونه / قایم موشک / جمیله /نازی )

 

 46-فروزنده شیرازی.آلبوم.(فروزنده شیرازی{2})

 

47-عصمت شیرازی...آلبوم...(( پسرای بندر))

 

 

48-نصرت الله آشتیانی....آلبوم...(( مادر کو پدرم/

رقیب / تو اینور جوب / ناهید من / آلبوم سیاه /

آشتیانی و قادری و شعله / دشتی / دختر

دروغگو /هفت شهر عشق ))

 

49-گلچین پاپ و جاز و رنگارنگ...آلبومهای...

(( رنگارنگ (۹) / رنگارنگ (۱3) / رنگارنگ ۱۴) /

(رنگارنگ (۱۶) / نو آوران (1) / نو آوران (2) / بن

بست( گوگوش و داریوش ) / آلبوم بانوان /

گلچین جاز (۹) / گلریزان (۸)/ نمونه (۷) /

درخواستی (۸) رنگارنگ (3) / رنگارنگ (4) /

رنگارنگ (5)/رنگارنگ (6)/رنگارنگ (7)/رنگارنگ (

9)/رنگارنگ (11)/رنگارنگ (1)))))

 

50-گلچین کوچه بازاری.....آلبومهای...

(( بهترینهای مردمی / آوای مردمی (۱) /آوای

مردمی (۵) / آوای مردمی (۶) / آوای مردمی (

۱۰) / آلبوم شاد شاد /عامیانه (۱) / عامیانه (

۲) / عامیانه (۷) / عامیانه (۸) / آوای کوچه و

بازار (۱) / بهترینها (۱) / بهترینها (۲) / بهترینها

(۳) / بهترینها (۴) / بهترینها (۷) /بهترینهای

مردمی (۱) / آوای روز (۱) / آوای روز (۶) /

بندری شاد شاد /دلخواهی (۱) / دلخواهی (

۲۰) / انتخابی (۱) / انتخابی (۲) / انتخابی

(۳) / انتخابی (۱۰) / گلبهار (۱) / گلبهار (۲) /

گلبهار (۳) / گلبهار (۶) / گلبانگ روز (۸) /

گلچین مردمی ( استریو جنوب ) / گلچین

مردمی ( استریو زاپاتا ) / گلچین مردمی (۳)

/ گلچین روز ( استریو نرگس ) / گلچین روز

( استریوهدمن )/ گلچین روز (۱) / گلچین روز (

۲) / گلچین روز (۳) / گلچین روز (۴) / گلچین روز

 (۵) / گلچین روز (۶) / گلچین روز (۷) / منتخب

(۹)منتخب شاد (۱) / کوچه بازاری (۱) / کوچه

بازاری (۲) / کوچه بازاری (۳) / کوچه بازاری (۴)

/ کوچه بازاری (۵) / کوچه بازاری (۶) / کوچه

بازاری (۷) / کوچه بازاری (۸) / کوچه بازاری (

۱۰) / کوچه بازاری (۱۲) / مردمی (۶) / مختلف

(۵)مختلف (۸) منتخب مردمی (۲) / متنوع (۱)

/ متنوع (۲) / متنوع (۳) / متنوع (۴) متنوع (۶)  

متنوع (۹) / متنوع (۱۰) / متنوع (۱۱) / متنوع

جدید / متنوع جدید (۱) /متنوع کوچه بازاری (

۵) / متنوع مردمی (۳)متنوع شاد / نوای عامیانه

 (۹)سفارشی (۱) شاد (۵) / تلفیقی (۱) /

تلفیقی ( (۲) استریو هلسینکی ) تلفیقی ( (۲)

 استریو آتشکده ) / تلفیقی (۳) / تلفیقی (4) /

 تلفیقی (۵) / تلفیقی (۶) / تلفیقی (۷) /

تلفیقی (۸) / تلفیقی (۹)تلفیقی (۱۰) تلفیقی

(۱۱) / تلفیقی (۱۲) جوانان (1){52آهنگ طلائی

 کوچه بازاری در4آلبوم}}/ گلچین (2)/کوچه

بازاری (8)/گلریزان (1)/)))

 

51-احمد معینی...آلبومهای...(( داغ تنهایی/ای

دل / قسم / می خونه / سلام / زن بابا )

 

52-حسن عرب..آلبومهای(( یار من پریوش / قاب

 عکس / فیروزه قشنگه / مادر)

 

 

53-جهانگیر...آلبوم...(( غزاله / تلفن / جهانگیر

(۱) / جهانگیر (۲) / جهانگیر (۳) / خراباتی /

جهانگیر ( استریو چنگ ) / ترانه / بی وفا /

مرجانه )

 

 

54-سلی...آلبومهای...(( دیوانه شدم / آب / ای

 ساربون / حمدی فیل ))

 

 

 

55-علی اصغر زند وکیلی.آلبومهای(( استریو

 کاسپین (۱) / استریو کاسپین(3)  استریو

کاسپین (۵) / استریو کاسپین (۶)/ استریو

جنوب (۱)/استریو جنوب (۳)

 

 

56-اقبال آذر...آلبومهای...(( آوازهای

صدسالگی / اقبال آذر (۱) / اقبال آذر (۲) /

اقبال آذر (۳) / یک شاخه گل (۳۲) / یک شاخه

 گل (۴۱) / یک شاخه گل (۱۴۰) / یک شاخه

گل (۲۰۳) / آوازها (۱) / آوازها (۲) / گلهای

 صحرایی (۳) / گلهای صحرایی (۵) / گلهای

صحرایی (۶) / گلهای صحرایی (۴۵) / گلهای

 صحرایی (۶۰) / برگ سبز ))

 

57-غلامعلی روانبخش...آلبومهای...(( بد گمان /

به من نگو دوستت دارم / بهترینها ))

 

58-بهرام فروهر...آلبوم...(( عاشق دیوانه / آلبوم

فروهر / عزیز دردونه /آوا/تمام عمر چندتا

بهاره/دنیا قشنگه/لحظه شمار/سرمست/))

 

 

59-رضا قلی میرزا ظلی...آلبوم...(( آوازها ))

 

 

 60-مهوش...آلبوم...(( دختر آفتاب / مهوش (

۱) / مهوش (۲) / مهوش (۳) / مهوش (۴) /

مامان جونم ))

 

 

61-اکبر حاتمی......آلبوم.....(( دخترتپلی ))

 

  

 62-رضا معارف...آلبومهای...(( معارف(1) /

معارف و محمد نوری(1)/ معارف و محمد نوری(

2) / آلبوم معارف و یاسین / زندگی/بچه های

محل/دنیا/باغ عشق / فقیر / )

 

 

63-حسن خیاط باشی...آلبوم...(( دل من/ شهرجنون / شبکه صفر / جوانی /))

 

 

64-حمید شب خیز...آلبومهای...(( عاشقی

 دروغه / شب تهی /آسمونی/کودک بابا / )

 

 

 65-دلارام...آلبومهای...(( فقط تو / عزیز راه

دورم / یه قطره عشق (۱۳۸۱) / هجرت (

۱۳۷۷) / ارمغان / برگهای زرد / تنها تو (۱۳۷۹)

/ شکوفه های ایران ))

 

66-پروانه...آلبومهای...(( قصر بلور / با من از

 عشق بگو(پروانه و احمد آزاد) امشب امشب /)

 

 

67-برادران طلایی...آلبومهای...(( علی بی نوا

/ آی ننه ))

 

 

68-اسماعیل ضبیحی...آلبوم...(( همسفر ))

 

 

69-مهسا...آلبوم...(( دام عشق ))

 

 

70-ترانه های لاله زار…آلبومهای…(( (1) و (2) و

(3) و (۴) )) 

 

71-آرش…آلبوم…(( آدرس عشق ))

 

 

72-فرشید قدیمی..آلبوم..(((( گل مریم)))))))

 

 

73-صمد.......آلبوم..........(کارون)

  

 

74-فرشاد..…آلبوم....…(( تویی ))

 

 

75-احمدرضا نبی زاده…آلبومهای...(( پرواز در

قفس / تب کویر / نبی زاده (۱) /یک روزی /

رقص مهتاب ))

 

76-بیتا...آلبوم...(( پرستش / شکایت ))

 

 77- ولی الله قاسمی.آلبوم.(( مرده پرست))

 

78-موج.......آلبوم.........(شماره{1})

 

 

79-عباس مهرپویا…آلبوم…(( قبیله / مرگ قو /

کبوتر / مهرپویا(۴) / قایقران / صدای پا / کولی

گل فروش ))

 

 

80-افشین مقدم آلبوم(( زمستون /همسایه ها

  

81-مازیار…آلبومهای…(( ماهیگیر / بوی گندم /

بهترینها / مازیار (SONY) / حرف بزن ))

 

82-سیمین غانم…آلبوم…(( به کنارم بنشین /

غانم (۲)/ غانم (۴) / قلک شکسته / ماتم/

سیب/گریه /گل گلدون /پرنده ها /تا توانی/ تک

 آهنگ))

 

83-علی شیبانی…آلبوم…(( زنده باد ایران /جا تو

 خالی کردم/))

 

84-آرتوش...آلبومهای...(( نفرین / یه نگاه /

پاشنه بلند / غفلت/چمدون / دیوارشکسته))

تله/راز

 

 

85-افسر شهیدی…آلبوم…(( روز جدایی / پرواز

۵۹ / آتشکده )) 

 

86-فرشید..(جلال نصیری)…آلبوم…(( عزیز

خانم / برنده {داداشی}/صدای عشق /قناری

خوش آواز/شبهای دوبی/))

 

 

87-حسین فرجی…آلبومهای…(( مادر / شیرین و

 فرهاد / زندگی ( لری ) /مسافر کویت / حرف

دل / درویش / لری / اگه اگه / کرمی / آلبوم

فرجی و فتنه ( نفرین بر این جوانی ) /

شیپورچی / فرجی(1) لری / شوسال / آلبوم

فرجی و مانده ( مریم ) / گل شادی / کفش

طلا / سنگ خارا / شاه صنم / فرجی

( لری ) / طلاق نامه ))

 

 

88-مریم کریمی…آلبوم…(( به من نگو دوست

دارم ))

 

 

89--نصیر.......آلبوم............(روزهای روشن)

 

 

90-جهان…آلبومهای…(( از دست عشق / طلوع

فردا / خبر تازه /کنسرت ۱۳۷۵ / به یاد بزرگان /

 پرنده و پرواز / جهان ۱۳۸۵ / جهان ۱۳۸۶ /

لحظه های عاشقی / جهان (۱) / کنسرت /

پرنده و پرواز / شهر عشق /سرگذشت / شهر

عشق ))

 

 

91-داوود آزاد...(( در می خانه / کوی تو / داوود

آزاد ۱۳۸۴ / می بی رنگی ))

 

92-فیروزه…آلبومهای…(( دو عاشق / اون کی

بود ؟ / فیروزه (۱) /فدایی/سکوت شب/))

 

 

 

93-فرخ…آلبوم…(( دل بی چاره / خورشید

خزون / بهونه ( فرخ و علی سالار ) / حسرت 

 ۲۰۰۶ ))

 

 

94-عطاء…آلبومهای…(( عاشقی / مریم / ای

ولله / حریر آسمون ))

 

 

95-صبور...آلبوم...(( گل باغ شیراز ))

 

96-حسن شهرستانی...آلبوم...(( خراباتی ))

 

 

97-نلی…آلبومهای…(( عکس ۱۳۵۴ / دوست دارم ۱۳۵۳ / نلی (۵) کاسپین۱۳۵۵ / پیام

 / نلی (۲) / بهترینها (۱) /بهترینها (۲) / کی بود

 ؟ / قدم رنجه دوست دارم/عروس شکسته

/ترحم/سراب/پیچک/یه روز تازه/))

 

 

98-غلام طاغچه ای...آلبوم.(( دختر گیسوطلا ))

 

99- قاسم گلی.آلبوم..(( گلی شو < شامل

لطیفه ها و ترانه های فکاهی > ))

 

 

100-الی...................آلبوم...........(( تاراج ))

 

101-اوین..........آلبوم............(( گریهء مرد ))

 

102-پریسا...........(( آلبوم کوچه بازاری )) 

 

103-رضا بندری...آلبوم...(( سیل اشک))

 

104-جواد بدیع زاده.آلبوم..(( خزان / ماه تابان

 بدیع زاده (1) / یادگاه صبا / ماشین مشتی

 ممدلی / پریوش ))

 

تاريخ : جمعه 18 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

 

 

105-پیام...آلبومهای...(( غروب پاییز / سوگند ))

  

106-جواد معروفی...آلبومهای...(( خوابهای طلایی / شبنم صبحگاه /

یادواره / طلوع سحر ))

 

107-رضا مقامی...آلبومهای...(( جدایی / آتش دل / آلبوم مقامی و

حسین موفق / ریحانه / مادر ))

  

108-پروین ملکوتی...آلبومهای...(( ایران کاست (۱) / ایران کاست (۲) ))

 

 

109-شهپر... آلبومهای...(( شهپر و رشید مرادی ( شهپر جون ) / حمام

 زایمان ))

 

 

110- روح انگیز...آلبومهای...(( بی وفا / روح انگیز (۱) /چهارگاه / 

خرابات/کوچه ))

 

111-محمد خردادیان...آلبوم...(( گل پری جون ))

  

112- آفت...آلبومهای...(( بابا کرم / چیک چیک بارون / آفت (۱) / 

آخه تو چه بی وفایی / هوو / لب و دهن / با دل چه کنم ؟ /  

سلام علیکم / شب جمعه / تورو میخوام )

 

 

113-داریوش اقبالی...آلبومهای...(( آهای مردم دنیا / بهترینها (۱) /

بهترینها (۲) / اشک ( داریوش و فرشید امین ) / آشفته بازار / بچه های ایران / به من نگو دوست دارم / چشم من ۱۳۷۰ / کنسرت / صحنه / صحنه (۲) / صحنه (۳) ۱۳۸۱ / صحنه ۱۳۷۰ / فریاد زیر آب / گره / رومی ( داریوش و رامش و فرامرز اصلانی / علیرضا میبدی و شهره آغداشلو ) ۱۳۸۲ / گلچین(1) / گلچین(2) / نازنین / نفرین نامه ۱۳۷۱ / نون و پنیر و سبزی ( داریوش و ابی ) / سال دو هزار ۱۳۷۹ / امان از / کنسرت (1) / کنسرت (2) / کنسرت (3) / LIVE IN UNIVERSAL / چکاوک / دوباره می سازمت وطن / معجزه خاموش ۱۳۸۷ / امروز / دلبر ( داریوش و ابی و معین ) / گل بیتا / همصدا / محتاج ( داریوش و ابی ) / خاموش نمیرید / LIVE IN CONCERT / کهن دیارا ۱۳۷۷ / LIVE AT THE PALACE / ندیم / کنسرت / پرندهء مهاجر / مسبب ( داریوش و گوگوش ) / نیستی ۱۳۷۵ / جنگل / معشوقه همینجاست ( داریوش و رامش و اصلانی ) / راه من ۱۳۸۳ / سفره سین ( داریوش و هاتف ) / شقایق ۱۳۷۰ / قهرمانان وطن ( داریوش و اندی و لیلا ) ۱۳۷۷ / یاور همیشه مومن / زندونی (۱) / زندونی (۲) / شطرنج ))

 

 

114- جمشید شیبانی...آلبومهای...(( سالهای طلایی / سیمین بری ))

 

 

115- مهستا...آلبومهای...(( آلونک / بت شکن / مهستا (۱) / مهستا (۲) /نم نم بارون ))

 

116- رضا جعفری…آلبومهای…(( ناهید خوشگله / جعفری ( (۱) 

استریو مولن روژ ) / جعفری ( (۲) استریو جنوب ) / جعفری ( (۳) 

استریو پرستو ) / جعفری ( (۴) استریو بندر ) / جعفری ( (۵)  

استریو بابا کوهی ) / جعفری ( (۶) استریو کارون ) /  

جعفری ( (۷) استریو تاپ لاندا ) / گلچین غزل ))

  

117-پرنده ها...(( 17 ترانه از بهترین خواننده ها..نسرین . ضیاء . منوچهر .افسر شهیدی و ... ))

 

118-پری زنگنه...آلبومهای...(( گل قصه ها ۱۳۷۸ / شاه پری ۱۳۷۵ /  

فولکلور ۱۳۷۸ / گذشته های نو / جینگ و جینگ / لالایی های جهان /  

اوپرا / شکار آهو / پروازی تا شهر ))

  

119-نریمان فاضلی...آلبومهای...(( عشق لر / / لیلی لیلی ( درد دل ) / 

کوگ منار / آلبوم نریمان فاضلی و رمضان باروزه / چاویل ))

 

 

120-پرویز..آلبومهای..(( مست مستم /قفس/گلخونه عشق)) 

 

121-جلال.............آلبوم..............(سیرم از جوانی)

  

122-بیژن مفید...آلبومهای...(( خاموشی دریا / شهر قصه / آلبوم مفید و 

پرستویی ( بابایی ) / کوتی موتی / بهترینها / شاپرک خانم / دم گربه ))

 

 

123- دلکش…آلبومهای…(( آمدم / کنسرت ۱۳۷۸ / کنسرت ۱۳۸۰ /دلکش (1) / دلکش (2) / دلکش (3) / دلکش (4) / دلکش (5) / دلکش (6) / دلکش (9) / دلکش (10) / دلکش (11) / دلکش (12) /دلکش (13) / دلکش (۱۵) / دلکش (۱۸) / دلکش (21) /دلکش (۲۶) /آلبوم15 / آلبوم18 / به کنارم بنشین / خون کردی و رفتی / آلبوم 26 /به کنار آ / ساز شکسته / آتش کاروان ) 

 

 

124- ادوین............آلبوم...............(( فقط تو ))

 

 

 

125- فرهاد مهراد...آلبومهای...(( آرایش خورشید / بازم صدای نیمیاد / 

 

برف / ALBA / بی گفتگوی تو / کنسرت آمریکا / گل یخ / کابوس /  

خواب در بیداری / پرندهء مهاجر / سبز و سفید و خاکستری / PHOENIX /  تویی / سیب نقره ای / وحدت ))

 

 

126- آلبوم ولی الله قاسمی و اکبر حاتمی....آلبوم...(( اشک حسرت ))

 

 

127-کیوان...آلبومهای...(( دیدار عشق / گل افشین / شب یلدا ))

 

 

128- آلبوم اکبر حاتمی و محمود گنجاپور...(( مرغ شب )) 

  

 

129- منوچهر سخایی...آلبومهای...(( نمکی / همکلاس / کلاغا / جان جان / خداحافظ / لاله / پرستو /بهترینهای 1/بهترینهای 2/بهترینهای 3/بهترینهای4/)

  

 

130-عماد رام...آلبومهای...(( بهار من گذشته شاید / بهترینها (1) /  

بهترینها (2) / بهترینها (3) / بهترینها (4) /بهترینها (5)/ بهترینها (6)/ 

فرانگیس / شهر عشق/تنهایی/لیلارا بردن/گلچین/ ))

 

 

131-ملیحه................آلبوم............(( دوستت دارم/جاده/ ))

 

 

132-مهدی مقدم ( قبل از انقلاب )...آلبومهای...(( استریو کارون / فریب ))

  

133-نازی افشار........آلبومهای.......(( همخونه / عاشق )

  

134-پریسا…آلبومهای…(( / باز آمدم /بازآمدم {کنسرت}/ گلهای

تازه /عشق/ گلهای وحشی/عاشقی /ترانها/آوازهایمحلی/باباطاهر/بیات ترک/دشتی/دستگاه نوا/ماهور/)) 

 

135-حسین یوسف زمانی...آلبوم...(( بارون بارونه ))

 

136-انوش...آلبومهای...((بهترینها / دعوت دوباره / انوش(1) / انوش(2) / 

انوش(3) / آلبوم انوش و کیهان کلهر ))

  

137-مجید فرهنگ...آلبومهای...(( عشق اجباری / قسم / آلبوم  

مجید فرهنگ و یاسین / شوشتری / خدیجه / آلبوم مجید فرهنگ ومانده 

( عروس بندر ) / غروب پاییز / کی گفته ؟ / بهترینهای مجید فرهنگ  

( گل سرخ ) / آوای شوشتر / شیرینی خورون / فایز ( دایه دایه ) /

 فایز (۲) / مجید فرهنگ { (۶) مادر } / شاه دخترون ))

 

 

138-پوران...آلبومهای...(( آتش نشانی( پوران و ویگن ) / اشکم دونه دونه /گل اومد بهار اومد / ملا ممد جان /عروسی میکنی /کیه کیه درمیزنه/نیلوفر/سیپیده دم /گل بهارم /ترانه های قدیمی 1/ویرون بشی /بهترینهای پوران {1و 2و 3و 4و 5و 6}/گلهای رنگارنگ379{پوران وشهیدی}/گلهای رنگارنگ 444 و423{پوران و ایرج}گلهای رنگارنگ512{خانساری وپوران}گلهای رنگارنگ {پوران وقوامی وشهیدی }

 

 

139-گیتی.........آلبومهای......(( آرزوها / نامه رسون / گل مریم ))

 

 

140-بمبوس و بنفشه.......آلبوم........(( عطر بنفشه ))

 

 

141-ضیاء...آلبومهای...(( بد بد / هوائی / هله مالی / راسپوتین / نسوزون / سیما /انتظار/بهترینهای 1/ رینگو ))

  

 

142-فریدون فروغی...آلبومهای...(( دوتا چشم سیاه داری/ فروغی(کنسرت) / نیاز / تنگنا / زندون دل / نازنین / غوزک پا / شب بودبیابان بود /فتنه چکمه پوشبهترینهای 1/بهترینهای 2/ بهترینهای 3/بهترینهای 4))

 

 

143-امین الله رشیدی…آلبومهای…(( افسونگر / دلم تنگ است / عطر گیسو / من عاشقم / چشم شب ))

 

 

144-کوروش یغمایی...آلبومهای...(( آرایش خورشید / یغمایی (1) / 

یغمایی (2) / یغمایی (3) / تویی / ماه و پلنگ / گل یخ / پرندهء مهاجر / کابوس / سیب نقره ای ))

 

 

145-قمرالملوک وزیری…آلبومهای…(( نرگس مست / کاسپین(1) /  

کاسپین(2) / کاسپین(3) / کاسپین(4) / کاسپین(5) / آخرین / 

استریو المپیک (۱) / استریو المپیک (۲) / استریو المپیک (۳) / 

استریو رویال (۱) / استریو رویال (۲) / استریو رویال (۳) / استریو رویال (۴)استریو رویال (۵) ))

 

 

146-مرضیه...آلبومهای...(( عشق / مرضیه(1) / مرضیه(2) / مرضیه(3)

مرضیه(4) / مرضیه(5) / مرضیه(6) / مرضیه(7) / مرضیه(8) / مرضیه(9) مرضیه(10) / مرضیه(11) /مرضیه(12) / مرضیه(13) / مرضیه(14) / 

مرضیه(15) / مرضیه(16) /مرضیه(17) / مرضیه(18) /مرضیه(19) /  

مرضیه(20) / مرضیه(21) /مرضیه(25) /مرضیه(22) / مرضیه(23) / 

مرضیه(27) /مرضیه(28) / مرضیه(29) / مرضیه(31) / مرضیه(33) /  

مرضیه(34) / خواب نوشین / مینا / سنگ خارا / برگ سبز ۲۱۶ / 

برگ سبز ۲۵۸ + گلهای تازه۱۰۴ / چهرهء زرد / رسوا / در فکر / 

دیدی که رسوا شد دلم ؟ / گلهای ۳۲۰ و ۳۳۹ / گلهای ۳۳۴ و ۳۴۶ و ۳۶۸ و۴۱۴/گلهای ۴۳۰ و ۴۵۴ و ۴۵۸ و ۴۶۴ /گلهای ۴۶۶ و ۴۹۶ / گلهای ۴۹۸ و ۶۲۸ الههء ناز(مرضیه و بنان) / کنسرت / در فکر تو بودم / گلها (۱) / گلها (۲) /مینای شکسته / گریزان / رسوا ))

 

 

147-بهارک...........آلبوم...................(( فریاد ))

 

 

148-اشکان...........آلبومهای..........(( دولت ویرانی / حریر سبزه ))

 

 

149-حسین موفق…آلبومهای…(( هم پیاله / کمال تارزن /آروم آروم/ 

آلبوم حسین موفق و رضا مقامی ( مرده و قولش ) / اصفهان /قاب عکس/از عشق تو مستم ))

 

150-عهدیه...آلبومهای...(( چشم چرون / جیزه جیزه / مهر سکوت / 

جوجه فوکلی / ناز ناز / عروس شهر ما / با من از عشق بگو / شب / 

هرگز هرگز / با تو بودن / قسم / درد و غم / بی تو می میرم /قاصدک /  

گل مولا / فریاد / عهدیه و شهیدی و خوانساری (۱) / عهدیه و شهیدی و  خوانساری (۲) / غریبه / سبزه قبا / سلطان قلبم / تولد / آلبوم عهدیه و بهاره  ( عزیزترین عزیز ) / حرف شیرین / شیرین لب یار / مرد سرنوشت / غرور / خاطره ها ( اوستا کریم نوکرتیم ) /عهدیه(1) / عهدیه(2) / عهدیه(3) / عهدیه(4) / عهدیه(5) / عهدیه(6) / عهدیه(7) / عهدیه(8) / عهدیه(9) /عهدیه(10) / عهدیه(11) / عهدیه(12) / بوی خوش عشق / آهوی صحرا /بی تو هرگز / زن شریک شیطونه / جوونی / دختر تک تهرون / رضا چپدست ))

 

 

151-بهرام حصیری...آلبومهای...(( بی تو خاکسترم / تصویر خیال / 

شور عاشقانه /

 

 

152-گلوریا روحانی...آلبومهای...(( سبزه فیروزه ۱۳۷۹ / آهو بره ۱۳۷۸ / 

لاله های عاشق ۱۳۸۱ ))

 

 

153-مرسده..................آلبوم..........................(( چشمهء نور ))

  

 

154-عباس منتجم شیرازی...آلبومهای...(( نازنین / زری جون / صدیقه /  

یادگارمنتجم (۱) / منتجم (۲) / جام آسیا / حسن گاری چی / نرگس شیراز ))

 

 

155-ساسان...آلبومهای...(( دختر بندر / بابا نان داد / خسته ام از تو /  

عشقمو حاشا نکن / سر راهی /دنیا را چه دیدی /همکلاسی))

 

 

 

157-فرامرز پایور...آلبومهای...(( پایور (1) / پایور (2) / رنگ شهر آشوب / 

حکایت دل ))

 

 

158-ترانه های عروسی از خوانندگان محبوب : ( شهره..فرامرزمحجوب... 

فتانه...منوچهرسخایی...مونالیزا...محمود...معین...ستار و ... ) 

آلبومهای...(( عروسی (1) / عروسی (2) / عروسی (3) ))

 

 

159-بیژن مشمولی........آلبوم............(( ناهید ))

 

 

160-آلبوم مسعود نغمه و اکبر فروتن.........(( نیره ))

 

 

161-جوهری..........آلبوم..........(( سبیل مردونه ))

 

 

 

162-دنس پارتی..با شرکت : ( ستار..لیلا..مارتیک..شماعیزاده..شهرام 

و .. )...آلبومهای...(( دنس پارتی (1) / دنس پارتی (2) / دنس پارتی (4) /دنس پارتی (5) / دنس پارتی (6) / دنس پارتی (9) ))

 

 

163-آلبوم طنز نبوی...................(( کافه های تهران ))

 

 

164-آهنگهای بندری شاد...استریو تاپ تن...(( شادترین ترانه های شاد بندری دهه50))

  

165-عباس حدادی..............آلبوم............(( مرغ عشق ))

 

 

166-طوفان...آلبومهای...(( بله بله / تنگو / برای همیشه ))

 

167-زیبا شیرازی...آلبوم...(( هفت ستاره / آرزوهای گمشده / دلم خیلی /زنانه ها / هوای تازه / سیب سرخ ))

 

 

168-زهره جویا...آلبومهای..(( سفر به ایران/جوهر عشق/آهنگهای افغانی شبهای ایرانی/سیمین بری ))

 

 

169-حسام الدین سراج...آلبومهای...(( بوی بهشت / نگار مست / رویای وصل / طریقت عشق / دل آرا / نگاه آسمانی / شرح فراق ))

 

 

170-آلدوش........آلبوم...............(( گلی جون ))

 

 

171-پیام جهانمانی...آلبومهای...(( دیدار / این گوشه تا اون گوشه (۱) 

 این گوشه تا اون گوشه (۲) / رها ))

 

 

172-آلبوم تفریحی شاد...(( شامل شادترین لطیفه هایی از : سید کریم 

پرویز نازک بین ، پرویز حساس ، نجم الدین ، نادر ممتاز ، برادران طلایی  

علی بابا ))

 

 

173-افشین شاد...آلبومهای...(( هیچکی به پات نمیرسه / همسایه ها / بهترینها / آهو ))  

 

174-سیمین قدیری...آلبومهای...(( کبوتر / خزان / مادر/فصلها ورنگها / 

آوازهای دیگر))

 

 

175-صادق نوجوکی.......آلبوم.......(( دوستان ))

 

 

176-بانو عزت روحبخش...آلبومهای...(( کبوتر بهشتی / گلهای جاویدان

گلهای رنگارنگ / یک شاخه گل / موسم گل ))

 

 

177-ویگن…آلبومهای…(( اسب ثم طلا / بارون بارونه / سلطان عشق / 

آتش نشانی / زن ایرونی / ویگن و هایده ( همخونه ) / بازگشت دوباره / 

مهتاب 1و2 / به یاد تهران / دو کبوتر / دیروز و امروز / خدانگهدار / کوله

بار / ویگن (۱) / VIGEN___SELECTION / نازنین / ساقی / شاه دوماد

 آهنگهای دوصدائی/عروس/بهترینها 1و2/گل آمد (آهنگهای پوران)/کلاغ

پر/ترانه های من /ویگن 1 /ویگن 2 /ویگن 3 /ویگن.فائزه.یکتا /))

 

 

178-ردیف شور میرزایی...(( دو آلبوم ))

 

 

179-اشرفی اصفهانی...آلبوم...(( کبوتر بهشتی ))

 

 

180-بابک بیات...آلبومهای...(( بن بست / فصل پرواز / سام و نرگس /  

دستهای آلوده / موسیقی فیلم / حسرت فریاد / موسیقی متن فیلم

مرسدس / موسیقی متن سریال ولایت عشق / شکار / سلطان و

شبان ))

 

 

181-رویا...آلبومهای.(( دل شکسته / گلهای رنگارنگ ۵۵۰ ( رویا و

خوانساری ) / ساحل غم ))

 

 

182-سید جواد ضبیحی...آلبوم..........(( علی یا علی ))

 

 

 

183-ایرج حبیبی...آلبومهای...(( کاکوبرادرمن / شیشه پاک کن /داغ مادر 

/گل ناز/مروارید/خط باطل/کلبه ما/محراب/پرستار/روزه/زندگی/))

 

 

184-استاد حسن زیرک...آلبومهای...(( استریو رویال (۱) / استریو رویال

(۲) /  استریو رویال (۳) / استریو رویال (۴) / استریو رویال (۵) / استریو

رویال (۶) /  استریو رویال (۷) / استریو رویال (۸) / استریو رویال (۹) ))

 

 

185-فرید.......آلبوم.....(( فرید (۱) استریو چنگ ))

 

 

186-ناهید دایی جواد...آلبومهای.(( ناهید ( استریو کازینو ) / غروب کوهستان ))

 

 

187-آلبوم جوک مجیدی...(( نوار شماره یک ))

 

 

187-اکبرگلپایگانی......آلبومهای..(درویش/عقیق/آوازه خان/گلپا1/

گلپا2/گلپا3/چراعاشق نباشم/عشق/قهروناز/گل عشق/مست

عشق/مست /برگ سبز/مستم/سرگذشت/برگ سبز95/

شاخه گل{193..207}/گلپا.ابوعطاوافشاری/برگ سبز141/برگ سبز

174/برگ سبز265/بزم1و2{گلپاوهایده}/بزم عاشقان/بزم شاعران

{گلپاوایرج}/بنویس عشق/دل ای دل/عشق مست/قدر محبت/گلهای

غربت{گلپاوستار}/گلهای رنگارنگ2{گلپاوشهیدی }/گلهای رنگارنگ85/ 

گلهایرنگارنگ258/260و246و441و453و450و566و461و462و555و556

و539و566/گلهای تازه119و127/گلپا 31/گلپاوایرج وقوامی/موی سپید

/هدیه/یه شاخه گل101و417و189و415و424193و207/یه شاخه گل

{گلپاوپروین/))

 

 

189-احمد عاشور پور......(( نوار شماره (۱) / نوار شماره (۲) / نوار

 شماره (۳) / نوار شماره (۴) / نوار شماره (۵) / نوار شماره (۶) / نوار

شماره (۷) ))

 

 

190-داوود سرخوش...آلبوم...(( سرزمین من ))

 

 

 

191-بیژن بیژنی...آلبومهای...(( نهان خانه دل / آینه در آینه / افسانه

سرزمین پدری ام / کوچه / گل به دامن / سیب سرخ خورشید / رویای

رنگین / ایران زمین / چهار فصل / مژده باران ))

  

192-محمدرضا شجریان...آلبومهای...(( طلوع محمد ( شجریان و ایرج و  

وفایی ) / غوغای ستارگان / دیلمان / نوا (مرکب خوانی) / خلوت گزیده

جان جانان / پیام نسیم / آه باران / رباعیات خیام / خزان / گلهای تازه

117 و 121 (شجریان و نادر گلچین) / سرو چمن / افسانهء شیرین

(شجریان و هایده) / سپیده / سر عشق / یاد ایام / فریاد (شجریان و

همایون) / شاخه گل /گلهای تازه 23 و 148 و 160 (شجریان و الهه و

خوانساری) / آسمان عشق / بهار دلکش / گلها / شاخه گل 39 و 179

و 439 (شجریان و الهه و مرضیه) / جان شیدا / آستان جانان / به یاد

عارف / بیداد / در خیال / داستان / شاخه گل 323 و 337 و 339 و 407  

عود / جان عشاق / گلهای تازه 65 و 152 (شجریان و خوانساری) /

گلبانگ (1) / گلبانگ (2) / گلهای رنگارنگ (577) / جام تهی / مثنوی /

شجریان (پاریس) / گلهای رنگارنگ 346 و 580 (شجریان و هایده و

شهیدی) / پیوند مهر / گلهای تازه 25 و 31 (شجریان و هایده) / زمستان

است / آلبوم شجریان و عبادی / آهنگ وفا (شجریان و همایون) / بهار /

 دلشدگان / قاصدک / بهترینها (1) / بهترینها (2) / بوته چین / دل

مجنون / گلهای تازه 89 و 123 (شجریان و عهدیه و گلپا) / بی تو به سر

 نمی شود (شجریان و همایون) / بوی باران / انتظار ))

 

 

193-ترانه های نوروزی...( شامل بهترین ترانه ها از بهترین خواننده ها در

مورد نوروز ( احمد آزاد ، آریس ، بهزاد ، داریوش رفیعی ، دلکش ، فرهاد ،

 هایده ، فرخ ، فتانه ، حمیرا ، فریدون فرهی ، حسن شجاعی ،

مهستی ، نلی ، لیلا ، مهسا و ... ) )...آلبومهای...(( نوروز (1) / نوروز

 (۲) / نوروز (۳) / نوروز (۴) / نوروز (۵) / نوروز (۶) / نوروز (۷)))

 

 

 

194-جمال وفایی...آلبومهای...(( خواب(وفایی و عطاء) / دروغ /

نیر /طوطی / گل نرگس /بلوتی /غزل / بهترینهای (1) /جمال وفایی و

بدری ( بزم )))

 

 

195-فرشته...آلبومهای...(( گل خورشید / عشق / نم نم بارون / دیگه

دنبالم نیا / رویای عشق / ایران / مگه نبود ؟ / گل سرخ / قرن تازه /

پرستوی مهاجر / دل دیوونه / کنسرت فرشته ))

 

 

195-فریدون مشیری...آلبومهای...(( مشیری (۱) / لبریز ))

 

 

19۷-عبدالحسین مختاباد...آلبومهای...(( شکوه / بهشت من / قاصدک /

 اشک مهتاب / همنوا / بوی گل / داغ تنهایی / غوغای جان / ناز و نیاز /

 رنگین کمان عشق / سفر عشق / ساقی رضوان / تمنای وصل / زورق

 مهتاب ))

 

 

198-پونه........آلبومهای.....(( یالا یالا / باغ رویا /تسبیح صد دونه/ ))

 

 

199-مهرداد و سعید و منوچهر شفیعی.(گلچین سبک عربی))

 

۲00-بهزاد...آلبومهای...(( درد محبت / دنیا / گل در باران / چراغی از

 علی دارم / گلچین / گلنار / شمع و پروانه / تب بنفشه / وعده / جلوه

روحبخش / پاییزعشق /خدایا تا کی /))

 

 

201-شاپور میلانی.............آلبوم........(( لیلا سیاه {بندری} ))

 

 

202-آرتور...............آلبوم................(( پروانه ))

 

 

203-کریم.............آلبوم..................(( میدان عشق ))

 

 

درضمن قیمت هرآلبوم   (( ۲۰۰ ))  تومان میباشد.

وسفارش کمتراز 50آلبوم پذیرفته نمی شود

برای خرید با شماره تلفن 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹

تماس بگیرید 

((((لطفا پیامک نزنید))))

 

 

دوستانی که مایل اند در جریان لحظه به لحظه مرسوله پستی خود

باشند میتوانند کد رهگیری مرسوله پستی که از طرف مدیروبلاگ

 برای انها ارسال میشود از طریق لینک ذیل رهگیری کنند

پست رهگیری مرسولات پستی

 

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

برای خرید با شماره تلفن

 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹

 

تماس بگیرید

 

((((لطفا پیامک نزنید))))

 

 

 

 

  

 

2۰۶-حسین بدیعی..............آلبوم....................(( مینا )

 

 

2۰۷-حسین همدانیان...آلبومهای...(( جیگر جون / موزیک ضربی ))

 

 

2۰۸-ملیحه سعیدی...آلبومهای...(( در فکر تو بودم / آهوی وحشی / آوای روستا / هزار آرزو / نوای قریه ))

 

 

209-غلامحسین بنان...آلبومهای...(( آمدی / الههء ناز ( بنان و مرضیه ) / آوازها / کیم من / چه شورها / الههء ناز / حافظانه (1) / حافظانه (2) / ( همایون . طوطی . دشتی . تنها ) / جلوهء دلدار / کاروان / خلوتگاه راز / ما را عاشقی شیدائیه / من از روز ازل / آوای نی دلخسته / راز نگاه / شب جوانی / شاخه گل (1) / شاخه گل (3) / شاخه گل (4) / شاخه گل (5) / شاخه گل (6) / شاخه گل (7) / یادواره / غربت ))

 

 

210-اکبر فروتن...آلبوم...(( شیرین زبون /برگ))

 

  

211-رامش...آلبومهای...(( آدمک / داغ داغ / رومی ( رامش ، داریوش ، فرامرز اصلانی ، علیرضا میبدی ، شهره آغداشلو ) / دریا دریا / تهرون / جهان سوم / تهمت /دوصدایی {رامش.ضیا.رامین.عارف/ جهاز {رامش و رامین}/))

 

  

212-رضا آشتیانی...آلبوم...(( نفرین ))

 

 

214-پارسا...آلبومهای...(( مهربون یار / روزهای خوب ))

 

 

215-محسن...آلبومهای...(( جوانی / روی شاخهء زمونه/ عادت آوازه

 خوان/دارم از دست میرم))

  

216-خوانسار...آلبوم...(( پشیمون ))

 

 

217-ژاله فرحزادی...نوار شماره یک

  

218-شیروان...آلبوم...(( مرغ عشق ))

  

219-فهیمه...آلبومهای...(( خداحافظ تهران / به نام عشق ))

  

220-اسکندر...آلبوم...(( هوای غربت ))

  

 

221-فردوس...آلبوم...(( اسیر عشق ))

 

 

222-الهه حمیدی...آلبوم...(( خونهء کاغذی ))

 

223-مهین افخم...نوارهای شماره ۱ و ۲

  

224-مهرو...آلبوم...(( تو با منی ))

 

 

225-پیمان شیرازی...آلبوم...(( دختر بوشهری ))

 

  

226-رضا عظیمی...آلبومهای...(( دختر اهوازی / فریده / دخترون بندری / خوشگل بندر / دختر سبزه رو ))

 

227-شبهای تهران...نوار شماره ۱ و ۲ با حضور گیتا ، نجفی ، آزیتا ، مانده ، قادری ، عهدیه ، جهانگیر ، سوزان ، شجاعی ، گلی و ...

  

228-سید عطاالله سلامی...نوار شماره یک

   

229-رضا صفاجو...آلبوم...(( دردت به جونم ))

  

230-رها...آلبوم...(( سارا ))

  

231-سیوا...آلبوم...(( تیک تاک ))

 

  

232-رضا دربندی...آلبوم...(( باز آمدم ))

  

233-سید خلیل عالی نژاد...آلبومهای...(( آیین مستان / ثنای علی / شکرانه / گلچین ))

 

 

234-امیر...آلبوم...(( رویا ))

 

  

235-داریوش رفیعی...آلبومهای...(( گلنار / رختخواب مرا مستانه بنداز / کاسپین (۱) / کاسپین (۲) / کاسپین (۳) / کاسپین (۴) / کاسپین (۵) / کاسپین (۶) / رفیعی (۱) / رفیعی (۲) / رفیعی (۳) / رفیعی (۴) / رفیعی (۵) / کو آن شبها ؟ / داریوش (۱) / داریوش (۲) / داریوش (۳) / داریوش (۴) / نوار (۳) / استریو رویال (۱) / استریو رویال (۲) / استریو رویال (۳) / استریو رویال (۴) / استریو رویال (۵) / استریو رویال (۶) / استریو رویال (۷) / استریو رویال (۸) / استریو رویال (۹) / نوار شماره (۱) / نوار شماره (۲) / نوار شماره (۳) / نوار شماره (۴) / نوار شماره (۵) / زهره ))

 

  

236-احمد خزائی...آلبوم...(( زهرا خوشگله ))

  

237-افخم مهاجر...آلبومهای...(( افخم (۱) / استریو المپیک ))

  

238-احمد دلجو...آلبوم...(( طوطی ))

  

239-بانو شمس...آلبومهای...(( آلبوم بانو شمس/ آواز گیلکی/مهتاب

 

نقش جوانی/سیل بنیان کن/شمع وفا ))

 

 

240-ستارزاده...نوار شماره یک

  

241-شورانگیز...آلبومهای...(( لیلی خانوم / دل دیوونه / مهراب / بهار ایران / منت / گلین خانم ))

  

242-روکسانا...آلبوم...(( پسر ایرونی ))

 

243-سوگند...آلبوم سوگند

  

244-سیاوش شمس...آلبومهای...(( دختر چوپان / همسایه ها / دیدار ( سیاوش و سوزان ) / پدر / شانه / دختر ایرونی / صدا ))

  

245-ساروج...آلبوم...(( درد عشق ))

  

246-منوچهر طاهرزاده...آلبومهای...(( آخرین برگ / استریو مولن روژ / طاهرزاده (۱) / طاهرزاده (۲) / طاهرزاده (۳) / طاهرزاده (۴) / استریو رفاقت / کنسرت طاهرزاده ))

  

247-هوشنگ نادری...آلبومهای...(( بزم خیال / نادری (۱) { استریو سوپر خوزستان } / نادری (۳) { استریو بندر } / هوشنگ نادری (۱) / هوشنگ نادری (۲) / اضطراب ))

  

248-فتنه...آلبومهای...(( خاطرخواه / مادر / سنگ قبر ))

 

 

249-گلنار دهقان...نوار شماره ۱ و ۲

  

250-فریدون فرهی...آلبومهای...(( بادبادک / گلچین هفته / یادها و خاطره ها ))

  

251-جمشید جم...آلبومهای...(( پرنده جنوبی / کو تفنگ من ؟ / بهترینها / یار دبستانی ))

  

252-محمود گنجاپور...آلبوم...(( نیره/ آتش خیال/کلبه فقرا/دفتر ایام/))

  

253-پاکسیما...آلبوم...(( یاران ))

 

 

254-مصطفی جاویدان...آلبومهای...(( گل عشق / بابا بزرگ / عموصالح / چینی بند زن / این دل / نمکی / ما درویشیم / پرندهء اسیر / جاویدان (۱) / جاویدان (۲) / جاویدان (۳) / جاویدان (۴) / جاویدان (۵) / جاویدان (۶) / جاویدان (۷) / جاویدان (۸) / جاویدان (۹) / جاویدان (۱۰) / جاویدان (۱۱) / جاویدان (۱۲) / جاویدان (۱۳) / مادر بزرگ / تورو از دست نمیدم / یا محمد / شاد و خندان / کودک بابا ))

 

  

255-جمشید نجفی...آلبومهای...(( مسافر خسته / گلدی بابا / آخشاملار / جمشید نجفی و گیتا( ترانه ها ) / جمشید نجفی و گیتا(۱) / نجفی(1) / نجفی(2) / نجفی( ۳ استریو چنگ) / نجفی(4) / نجفی (۵) / کبوترا / گجالمار / مسافر ضامن آهو ))

 

  

256-پژواک...آلبوم...(( بر بستر لغزان زمان ))

  

257-شاهزیدی...آلبومهای...(( سروش آسمانی / بزم / چرخ گردون ))

  

258-احمد مراتب...نوار شماره یک

  

259-بانو غزال...آلبومهای...(( موسم گل / کج کلاخان ))

  

260-اکبر شایسته...آلبوم...(( می خونه ))

 

 

261-داوودطاهری آلبومهای((دختر خرمشهری/ عروس خانم ))

 

 

262-آلبوم عهدیه و بهاره...(( عزیزترین عزیز ))

 

 

 

26۳-علی فتحعلی...آلبوم...(( بهترینها ))

  

264-دینامیک...آلبوم...(( عروس پشت پرده ))

 

 

265-شکر شیرازی...آلبوم...(( مبارک بادا ))

  

266-سروش ایزدی...آلبوم...(( آذر عشق ))

 

 

267-پروانه فروزان...آلبوم...(( گل عاطفه ))

 

 

268-یادها و یادبودها...نوار شماره یک

 

 

269-نادر...آلبوم...(( خط و نشون ))

 

  

270-ارشاد طهماسبی...آلبومهای...(( صد رنگ / دلدار))

 

271-حمید رودباری...آلبوم...(( زندون عشق )) 

272-هومن...آلبوم...(( قصهء ما ))

  

273-ماشیا...آلبوم...(( عاشقترین مرد زمین ))

  

274-حسین تهرانی...آلبومهای...(( تهرانی (۱) / آثار حسین تهرانی ( تنبک ) / آموزش تنبک ))

  

275-جمیل...آلبومهای...(( آلبوم جمیل و مانده ( جمیله ) / پرستو ))

 

 

276-ده ترانه برترازساختهای بابک بیات.....(گوگوش/مهستی/

 

ویگن/رامش/هایده/داریوش/)

 

 

277-مهشید نقاش پور...آلبومهای...(( ایران کاست (۱) / ایران کاست (۲) / ایران کاست (۳) / ایران کاست (۴) / ایران کاست (۵) / ایران کاست (۶) ))

 

 

278-مجید مقدم...آلبومهای...(( مجید مقدم (۱) / وصیت ))

 

279-یلدا...آلبوم...(( قصه گو ))

  

280-اکبر زیگلری...آلبوم...(( دیدار به قیامت ))

 

281-عبید خوانساری...آلبومهای...(( خوانساری و ابراهیم سرخوش (۱) / خوانساری و ابراهیم سرخوش (۲) / خوانساری و ابراهیم سرخوش (۳) ))

 

282-داوود ناقور...آلبوم...(( یه لقمه نون ))

 

283-ترانه های دو صدایی...(( ۱۵ آلبوم ))

 

 

284-امیر آرام...آلبومهای...(( بلات به جونم / پرواز / GREATEST HITS / اسرار مولانا / دیوار / هفته / خاک / فضا / عاشقانه / هدیه / عارفان / نازنین ))

 

285-ده ترانه از بهترینها...(( هایده ، داریوش ، رامش ، ویگن ، گوگوش ، مانده ))

 

 

286-عبدالله دوامی...آلبومهای...(( استریو رویال (۱) / استریو رویال (۲) / استریو رویال (۳) ))

 

 

287-عبدالرسول کارگشا...آلبوم...(( استریو المپیک ))

  

288-خاکسار...نوار شماره یک

 

 

289-ودود موذن...آلبومهای...(( ریحان /مهربان ))

  

290-سیمین غانم......(2آلبوم {قلک چشات/پرنده/})

 

 

291- اکبر مرادی...آلبوم...(( زندگی ))

  

292-مهوش آژیر...آلبوم...(( کوچه ))

 

 

293-قدیمی اما طلا...........(شامل 10آلبوم کمیاب قدیمی)

  

294-نغمه های کهن...(شامل 20آلبوم کمیاب قدیمی)

 

295-....37سال رادیوایران...37خواننده...37آهنگ 

(شامل 4آلبوم کمیاب قدیمی)

 

 

296-پنجاه سال موسیقی سنتی ایران MP3 شماره ۱ تا 10

 

 

297-آلبوم گنجینهء خاطرات.(( شامل 4آلبوم کمیاب قدیمی ))

 

 

298-شهرام ناظری...................................(17آلبوم)

 

299-فرشید قدیمی ............(آلبوم گل مریم .گل یخ)

 

300-احمد عبادی.....(آلبومهای استریوساحل/استریو رویال

شاخه گل442خوانساروعبادی/)

 

 

301-فریدون فرخزاد(آلبومهای خاطره{1}/خاطره{2}/آوازه خوان/ 

کسی می آید{فرخزادوسعید محمدی}شهرمن {شب بود بیابان 

بود}/پیچک/آفتاب میشود/آهنگهای طلائی/عاشقانه/آشیانه/ 

بهترینهای 1/ بهترینهای 2/بی تومیمیرم/درو وا نمیکنم/دلم گرفته 

(انقلاب {فرخزاد وسعید محمدی}/نگاه کن/سفر عشق/یاد ایام/))))

  

301-ادیب خوانساری.........آلبومهای (1و 2 و 3)

 

302-پرتو ...آلبوهای...(پرتو 1/الوتهرون/صدانکردی/) 

 

 

303-نعیم........آلبوم...........(زیم زیم)

 

 

 

درضمن قیمت هرآلبوم   (( ۲۰۰ ))  تومان میباشد.

وسفارش کمتراز 50آلبوم پذیرفته نمی شود

برای خرید با شماره تلفن 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹

تماس بگیرید 

((((لطفا پیامک نزنید))))

 

 

دوستانی که مایل اند در جریان لحظه به لحظه مرسوله پستی خود

باشند میتوانند کد رهگیری مرسوله پستی که از طرف مدیروبلاگ

 برای انها ارسال میشود از طریق لینک ذیل رهگیری کنند

پست رهگیری مرسولات پستی

 

 

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

برای خرید با شماره تلفن

 

 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹

 

 

 

تماس بگیرید

 

 

 

((((لطفا پیامک نزنید))))

 

 

 

آهنگهای کوچه بازاری

 

 

 

 

 

 

 

306-کوچه بازاری طلائی .......52آهنگ......(4آلبوم)

 

 

 

  

 

 

 

307-عباس مرادی...آلبومهای...(خوشگله محله/محبوبه/زهره /) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308-آهنگهای 8*6......................(یک آلبوم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309-احمد آزاد.....آلبومهای......(موشرابی/بامن ازعشق بگو/مست/

 

 

 

بگوآبادی کجاست/گوشه میخونه/منوصدا کن عزیزم/پیاله/ساقی/

 

 

 

شهرزاد/شاخه گلی درغربت/یاعلی/موطلایی/) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

310-ایرج خواجه امیری....آلبومهای....(آوازه خوان/برگ سبز183/

 

 

 

برگ سبز267/برگ سبز168/بزم عاشقانه/بزم شاعران/بیاد فردین/

 

 

 

درمهدحضرت محمد/گنج قارون/قهوه چی/گل من/غزل گل فروش/

 

 

 

غزل خوان/گلدون بی کل/گلهای 2/گلهای3/ گلهای 4/گلهای 5/

 

 

 

گلهای59و60و68باشجریان وشهیدی/گلهای رنگارنگ217/

 

 

 

گلهای رنگارنگ397/گلهای رنگارنگ420بامهستی/

 

 

 

گلهای رنگارنگ429باالهه/گلهای رنگارنگ467باسیمابینا/

 

 

 

گلهای رنگارنگ476 باعهدیه/گلهای رنگارنگ531بامرضیه/

 

 

 

گلهای رنگارنگ553باهایده/گلهای رنگارنگ576بامهستی/گلهای 1/

 

 

 

گلهای 2/گلهای3/گلهای تازه8/گلهای تازه18/گلهای تازه28/

 

 

 

گلهاتازه41/گلهای تازه46/گلهای تازه55/گلهای تازه68/گلهای تازه69/

 

 

 

گلهای تازه116/گلهای تازه134/گلهای تازه136/گلهای تازه146/

 

 

 

گلهای تازه33/گلهای تازه88/گلهای تازه94/همه چشما به ایران/

 

 

 

حرف نگفته/همایون/خاطرات زندگی/من یه پرنده ام/نیاز/سنگ صبور

 

 

 

پرنده/شب بارانی/ترانه های فیلمی 1و2و3/طلوع محمد/زاینده رود

 

 

 

یه شاخه گل371و379و406و462و463/

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311-مرجان.....آلبومهای.....(گلچین 2/سکه ماه/شبهای خط خطی/

 

شقایق / شوخ /)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

312-عارف.....آلبومهای....(پنجاه سال خاطره ازشماره 1 الی 22/

 

 

 

دروغه/آلبوم آهنگهای طلایی/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312-بدری..................آلبومهای...................(حسودم/تپلک/)

   

 

313-بهترینهای دهه 60...............(شش آلبوم)

 

 

314-غزال......................آلبوم ....................(الهی آتیش بگیری)

 

 

315-حمید ناصر آبادی............آلبوم..........(مرغ جونی)

 

  

 

316-محمود گنجاپور.....آلبومهای......(نیره/آتش خیال/دفترایام/

 

کلبه فقرا)

  

 

317-محمد افغانی.............آلبوم ............(کنسرت 1)

 

 

318-مزدک عربی......آلبومهای.....(عربی 1/عربی 2/عربی3/)

 

 

319-بهترینهای انوشیروان روحانی....آلبومهای.....(بهترینهای 1/

 

بهترینهای 2/ شش خواننده دوازده ترانه /ملودیهای عاشقانه/

 

محبت/رنگارنگ/سلطان قلبها/تولدت مبارک/یادگارعمر1/یادگارعمر2

   

 

320-فکاهی وجوکهای پرویزحساس.....آلبومهای.....(فکاهی/شادی 1/

 

شادی 2/شادی 4/شادی 6/شادی 7/شادی 8//)

  

 

321-پاکسیما.......................آلبوم.....................(یاران) 

 

322-شهرام ناظری..........................(17 آلبوم) 

 

323-پیام جهانمانی....برنامه های کودکانه...آلبومهای(دیدار/راه/

 

این گوش تااون گوش/این گوشه تا اون گوشه/

 

 

324-برنامه گلها رنگارنگ................(70سی دی) 

  

 

325-یکصدآهنگ زیبای عاشقانه.. از100خواننده .......(چهار سی دی)

 

(بمناسبت رزوز ولنتاین) 

 

 

326-برنامه گلهای تازه .......(دویست شماره)

 

 

326-سوزان...آلبومهای(حساب عشق/ننه پیره/مردومردونه)

  

327-شوشا...آلبومهای...(بنفشه/گل گندم/)

 

328-شهین دخت شبیری....آلبومهای...(تمنا/دنیا/)

 

 

329-مونالیزا...آلبومهای....(باریکلاتو/تب/دلباخته /آتیش بازی/)

 

 

330-مرتضی احمدی...آلبومهای...(صدای تهرون/مرتضی احمدی{1}/

 

مرتضی احمدی{2}/مرتضی احمدی{3}/استریو بندر/لامروت/) 

 

 

331-گروه کر...آلبومهای...( کر{1}/کر{2}/کر{3}/)

 

 

332-صمدعقاب..آلبومهای..(صمد عقاب {1}/بهترینهای صمدعقاب/

 

صمد عقاب {2}/صمد عقاب {3})

 

  

333-حسین پیکران.......آلبوم..............(تنگ دلم / دختربندری //

 

خاطرات اون شب)

 

334-زیبا شیرازی..آلبومهای...(هفت ستاره/آرزوهای گمشده/

 

سیب سرخ/آلبوم زنانه ها /کنسرت /هوای تازه/ ))

 

 

 335-زویا ثابت...آلبومهای..((قاصدک/صبح بهاری/ چین و ماچین /

 

میرزا کوچک خان/ کنسرت مهرانه/ گلاب و گل /این وطن من است

 

گل زرد/ ))

 

 

336-چنگیز حبیبیان....آلبوم...((دلسپرده))

 

 

337-شاد مجلسی...........((دو آلبوم))

 

 

 

338-شاهرخ سالار...آلبومهای....((آدرس عشق/نیاز/غریبه/پریا))

 

 

339- آلبومهای کوچه بازاری شاد شاد....آلبومها (کوچه بازاری (1)

الی کوچه بازاری (17)/)))

 

 

 

340-نیلوفر........آلبومهای..........(پیراهن خالدار/ نیلوفر ومحمد باغبان/

علی بابا /عروس قشنگه /کبوترها /نامادری)

 

  

 

342-سیاه بازی ...............آلبوم...............(هارون و رشید)

 

 

343-ضیاء.آلبومهای.( بدبد / انتظار / هوائی / هله مالی/

 

رینگو / بهترینها / )

 

 

 

344-رویا...آلبومهای ...(دل شکسته/ترانه های ماندگار (1)/

 

ترانه های ماندگار (2)/ای آسمان/)

 

 

 

 

345-روانبخش...آلبومهای...(به من نگو دوستت دارم/بهترینها

 

/روم صحرا/) 

 

 

 

346-جلال همتی...آلبومهای......(بازخوانی شاهکارهای دلکش/

 

بیستون/دختر شاه پریون /قر بده/ادیب میرزا/افسرهنگ/داش داش/

 

میکس/ پارتی 1/ پارتی 2/ پارتی 3/ پارتی 4/ پارتی 5/پارتی 6/

 

پارتی 7 / پارتی 8/ پارتی 9/ )))

 

 

 

347-احمد پژمان...آلبومهای...(خاطرات فردا/مجنون/سراب /

 

ناگهان رستاخیز / )

 

 

348-کوروس سرهنگ زاده...آلبومهای...(رختخواب منو مستانه بنداز/

 

عشق تو/))))

 

 

 

350-محمد باغبان....آلبوم.......(باغبان 1 /نیلوفر وباغبان)

 

  

351-عمیمی نژاد.......آلبوم......(انگشت نما)

 

 

 

352-حسین جعفری.....آلبوم........(فایزه دشتی)

 

 

 

354-رضا سقائی.....آلبومهای.....(آه سرد/بی تو بودنم محاله/

 

دلاکه/قدم خیر/مریم/موتورچی/سقائی {1}/سقائی{2}/تفنگ/

 

سقائی (استریو ساحل)/سقائی (استریو سینوحه)/)))

 

 

 

355-رضا کدخدائی.....آلبومهای.....(خراباتی /توخودت مردی/)

 

 

356-ناصر صبوری....آلبومهای....(ناصر {1}/شب یلدا/)

 

 

 

357-نصری...آلبوم....(سوز عشق )

 

 

 

358-نوید................آلبوم................(سیاه بخت )

 

 

 

 

359-محمود وصفی.......(وصفی 1/)

 

 

 

 

360-سید جواد ذبیحی...آلبومهای(ذبیحی 1/ذبیحی 2/)

 

 

 

361-حبیب توسلی....آلبوم.....(حبیب توسلی 1)

 

 

 

 

362-گروه کردختران....آلبومهای(آسه آسه/ یواش یواش/بنفشه/ 

 

گل به خار/گروه کرمدرسه دخترانه/خاطره 3/شاه دوماد/سیاه زنگی)

 

 

 

363-داودحیدری وامیری....آلبوم .....(پونه)

 

 

 

364-پریسا........آلبوم ..............(کوچه بازاری)

 

 

 

365-فرامرز دعائی........آلبوم..........(گل مریم )

 

 

 

366-فرهاد سواد کوهی..........آلبوم........(تک آهنگ)

 

 

 

367-گلی.................آلبوم.................(تک آهنگ)

 

 

 

368-گل نراقی...............آلبوم................(تک آهنگ)

 

 

 

 

369-حسن پناهی..............آلبوم............(حسن پناهی 1)

 

 

 

370-حسام عقاب.............آلبوم............(فال حافظ )

 

 

 

 

371-خوش نواز................آلبوم...............(خوش نواز 1)

 

 

 

372-محمود جهان............آلبوم................( ساربان )

 

 

373-مجید مقدم......آلبوم....(وصییت استریو چنگ )

 

 

 

374-منوچهر شفیعی....تک آهنگ...(مریم جان /یارشیراز)

 

 

 

375-مهرداد جبلی.....آلبوم............( لحظه ها )

 

 

 

376-نادرگلچین......آلبومهای.....(آلبوم 1 /آلبوم 2 / آلبوم 3 /

 

آلبوم 7 /آلبوم 8 /آلبوم 9 / )

 

 

 

377-رحمانی.............آلبوم...........( آدما )

 

 

 

 

378-روحبخش........آلبوم...........(آلبوم 1)

 

 

 

379-سیف الدین آشتیانی........آلبومهای........(آلبوم 1/آلبوم 2 /

 

آلبوم 3 /آلبوم دشتی /)

 

 

 

 

380-سیما مافیا.....آلبومهای.....( بی وفا /مافیا 1/)

 

 

٣٨١-گروه گلدن رینگ.......آلبومهای......(از١تا٦)

 

 

٣٨٢-فرح........آلبومهای........(آلبوم ١/آلبوم ٢/فرح وبنان/) 

 

٣٨٣-اسی.......آلبوم...........(اسی ١) 

 

٣٨٤-ملوک ضرابی......آلبومهای.........(ضرابی١/ضرابی٢/ضرابی٣/

 

رعنا/ترانه/بهترینها/) 

 

٣٨٥-مولودزهتاب......آلبومهای........(مادر/پریشونی) 

 

 

٣٨٦-هنگامه اخوان........آلبومهای...........(بازآمدم/اخوان وبدیعی/

لطفی(گلهای تازه)هنگامه اخوان ١/هنگامه اخوان ٢/)

 

 

 387-مسعودنغمه............آلبوم...........( بیاکه دلم تنگه )

 

 

 

388-محمداناری........آلبومهای........(اناری 1/ اناری 2/ اناری 3/ اناری 4/اناری 5/ اناری 6/ )

 

 

 

389-ناهید اصفهانی........آلبومهای.........(نصیحت / وای برمن / )

 

 

 

390-سعیدتحویلداری.......آلبوم........( مهمون )

 

 

 

391-شهین.........آلبوم..........(شهین 1)

 

 

392-شعله........آلبوم..........( باغ وحش )

 

393-یاسمین......آلبومهای.......(یاسمین 1/یاسمین 2/ یاسمین 3/ آبشار /گلچین/)

 

 

 

394-زنان قاجار............آلبومهای...........( تعداد 10آلبوم )

 

 

 

395-سیمابینا........آلبومهای.......( آی بانو/آی دل بنالوم/بلال بلالوم/

کنسرت 1/کنسرت 2/دلبر/عشق وگل/ گل سرخ /گلهای تازه 64/

همدل /موسیقی جنوب خراسان / نازنین /سبزه یار /وغیره

 

 

 

396-برنامه نوروزی.........آلبوم...........( آلبوم شماره 1 )

 

 

 

 

397-پیمان تهرانی..........آلبوم..............( دیگه نمیخوامش )

 

 

 

398- کاظم آقایی...........آلبوم.................( بزک نکن )

 

 

 

 

399- آذر................آلبوم......................(آلبوم آذر1 )

 

 

 

 

400-درویش..........آلبوم...................( درویش 1)

 

 

 

 

401-ناصرمسعودی............آآلبومهای .................(تعداد 17آلبوم)

 

 

 ٤٠٢-آهنگهای شیرازی...........(1 DVD)

 

 

 

 

مجموعه گلهاکامل۱۲دی وی دی ...شامل......(گلهای رنگارنگ/

گلهای تازه/یک شاخه گل/گلچین هفته/گلهای جاویدان/گلهای صحرایی/

تک نوازان/........)

{{قیمت ۱۲دی وی دی ۱۰۰۰۰۰تومان}}

 

 

 

درضمن قیمت هرآلبوم   (( ۲۰۰ ))  تومان میباشد.

وسفارش کمتراز 50آلبوم پذیرفته نمی شود

 

 

برای خرید با شماره تلفن 

۰۹۳۰۴۳۵۲۹۱۹

تماس بگیرید 

((((لطفا پیامک نزنید))))

 

 

دوستانی که مایل اند در جریان لحظه به لحظه مرسوله پستی خود

باشند میتوانند کد رهگیری مرسوله پستی که از طرف مدیروبلاگ

 برای انها ارسال میشود از طریق لینک ذیل رهگیری کنند

پست رهگیری مرسولات پستی

 

 

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u


 

 

کاربر گرامی دراین پست آهنگهایی که بعداز

 

دهه 60تولید شده است ودرآرشیو شخصی ام

 

موجود میباشددرمعرض دید شما علاقه مندان

 

قرارداده ام وامید وارم که مورد پسندتان باشد

 

درضمن قیمت هرآلبوم همان آلبوم150تومان میباشد

 

وشفارش کمتراز50آلبوم پذیرفته نمیشود

 

 

 

لطفابرای سفارش باشماره

 

تلفن 

 

09304352919 

 

تماس حاصل

 

 

1-مجموعه آهنگهای مجلسی...........(10آلبوم)

 

2-گروه 1+6...............................(3آلبوم)

 

3-آفو.........................................(3آلبوم)

 

 

4-افشین...................................(9آلبوم)

 

 

5-احمدآزاد..............................(18آلبوم)

 

 

6-علی دانیال.......................(3آلبوم)

 

 

7-امیر آرمان...........................(9آلبوم)

 

 

8-آمو.....................................(3آلبوم)

 

 

9-اندی ..............................(22آلبوم)

 

 

10-آرام................................(3آلبوم)

 

 

11-آرش.............................(9آلبوم)

 

 

12-آرش دلفان..................(2آلبوم)

 

 

13-گروه آرین.....................(4آلبوم)

 

 

14-آریس...........................(3آلبوم)

 

 

15-ارژنگ...........................(2آلبوم)

 

 

16-عرشیا........................(3آلبوم)

 

 

17-آرش..........................(2آلبوم)

 

 

18-آرتوش......................(2آلبوم)

 

 

19-عطا........................(4آلبوم)

 

 

20-بابک جهانبخش.........(2آلبوم)

 

 

21-بهنام.......................(2آلبوم)

 

 

22-بنیامین....................(6آلبوم)

 

 

23-بیژن مرتضوی...........(14آلبوم)

 

 

24-بلک کت.............(آلبوم)

 

 

25-گروه بویز.........................(7آلبوم)

 

 

26-داریوش............................(50آلبوم)

 

 

27-داودبهبودی....................(13آلبوم)

 

 

28-ابی...........................(52آلبوم)

 

 

29-ایدو.........................آلبوم اسیر

 

 

30-السید.........................(3آلبوم)

 

 

31-اسی..............................(3آلبوم)

 

 

32-فرامرزاصلانی....................(7آلبوم)

 

 

33-فرامرزآصف.........................(9آلبوم)

 

 

34-فرشیدامین.........................(6آلبوم)

 

 

35-فرزان.............................(1آلبوم)

 

 

36-فرزین.............................(15آلبوم)

 

 

37-فریدون.........................(7آلبوم)

 

 

38-قیصر..........................(5آلبوم)

 

 

39-حبیب.........................(24آلبوم)

 

 

40-حامد مقدم......................(2آلبوم)

 

 

41-هاتف.........................(7آلبوم)

 

 

42-حسام..........................(3آلبوم)

 

 

43-هومن سزاور....................(1آلبوم)

 

 

44-حسین زمان.....................(2آلبوم)

 

 

45-ایمان شاهی.....................(2آلبوم)

 

 

46-ایمان سیاهپوش................(3آلبوم)

 

 

47-ایشان...........................(3آلبوم)

 

 

48-جهان..........................(12آلبوم)

 

 

49-جلال همتی.............(17آلبوم)

 

 

50-جمشید........................(4آلبوم)

 

 

51-جمشیدعلیمراد.......................(5آلبوم)

 

 

52-کامبیز قربانی.........................(2آلبوم)

 

 

53-کامران هومن..................(4آلبوم)

 

 

54-کیارش قمیشی.................(2آلبوم)

 

 

55-کوروس..........................(11آلبوم)

 

 

56-کوروش...........................(2آلبوم)

 

 

57-محمودقربانی....................(4آلبوم)

 

 

58-منصور..............................(12آلبوم)

 

 

59-مارتیک..........................(12آلبوم)

 

 

60-مسعودفردمنش.................(14آلبوم)

 

 

61-مازیار............................(15آلبوم)

 

 

62-مهدی رضوانی..............(2آلبوم)

 

 

63-مهدی صبور..................(2آلبوم)

 

 

64-مهدی.......................(2آلبوم)

 

 

65-مهران........................(3آلبوم)

 

 

66-مهرداداهری..................(2آلبوم)

 

 

67-مهرداد........................(11آلبوم)

 

 

68-مهرداد .........................(6آلبوم)

 

 

69-مهرشاد......................(9آلبوم)

 

 

70-معین.........................(37آلبوم)

 

 

71-مرتضی.........................(19آلبوم)

 

 

72-نیما............................(4آلبوم)

 

 

73-امید........................(9آلبوم)

 

 

75-امید آمری...............(2آلبوم)

 

 

76-امیدساربانی................(2آلبوم)

 

 

77-پارسا........................(2آلبوم)

 

 

78-پویا.........................(5آلبوم)

 

 

79-پیروز........................(5آلبوم)

 

 

80-رامین......................(2آلبوم)

 

 

81-رنگارنگ شادعروسی.......(1آلبوم)

 

 

82-سعیدآسایش................(4آلبوم)

 

 

83-سعیدمحمدی.................(11آلبوم)

 

 

84-سعیدپور.......................(14آلبوم)

 

 

85-سعیدشهروز.................(5آلبوم)

 

 

86-سعیدشایسته.................(5آلبوم)

 

 

87-صمد..........................(4آلبوم)

 

 

88-سامان.........................(9آلبوم)

 

 

89-سندی.......................(10آلبوم)

 

 

90-ساسی مانکن..............(3آلبوم)

 

 

91-ستار........................(45آلبوم)

 

 

92-سرژیک......................(8آلبوم)

 

 

93-شادگلچین...............(60تراک)

 

 

94-شادمهرعقیلی............(30آلبوم)

 

 

95-شهاب.....................(4آلبوم)

 

 

96-شهاب تیام...................(2آلبوم)

 

 

97-شهرام کاشانی..................(9آلبوم)

 

 

98-شهرام شب پره.................(23آلبوم)

 

 

99-شهرام صولتی.....................(27آلبوم)

 

 

100-شاهرخ............................(25آلبوم)

 

 

101-شاهرخ سالار.....................(5آلبوم)

 

 

102-شهیاد............................(5آلبوم)

 

 

103-شهریار........................(7آلبوم)

 

 

104-شماعیزاده...................(29آلبوم)

 

 

105-شایان.........................(5آلبوم)

 

 

106-سیاوش قمیشی.............(23آلبوم)

 

 

107-سهیل...........................(2آلبوم)

 

 

108-طوفان.........................(9آلبوم)

 

 

109-والی..........................(2آلبوم)

 

 

110-موزیک تولد...................(1آلبوم)

 

 

111-گلچین تک آهنگها............(5آلبوم)

 

 

 

112-افسانه.....................(3 آلبوم)

 

 

113-آرام.........................(5 آلبوم)

 

 

114-بهار...........................(2 آلبوم)

 

 

115-بهارک.....................(1 آلبوم فریاد)

 

 

116-دلارام.......................(9 آلبوم)

 

 

117-نگار دی جی.....................(1 آلبوم)

 

 

118-فائزه.....................(10 آلبوم)

 

 

119-فرانک.....................(1 آلبوم)

 

 

120-فریده.....................(3 آلبوم)

 

 

121-فرزانه.....................(4 آلبوم)

 

 

122-فتانه.....................(13 آلبوم)

 

 

123-فرشته.....................(9 آلبوم)

 

 

124-فیروزه.....................(3 آلبوم)

 

 

125-قاصدک.....................(1 آلبوم)

 

 

126-گوگوش.....................(42 آلبوم)

 

 

127-هایده.....................(60 آلبوم)

 

 

128-هلن.....................(9 آلبوم)

 

 

129-هنگامه.....................(3 آلبوم)

 

 

130-حمیرا.....................(45 آلبوم)

 

 

131-ژاکلین.....................(8 آلبوم)

 

 

132-جولییت.....................(1 آلبوم)

 

 

133-لیلا فروهر.....................(25 آلبوم)

 

 

134-لیدا.....................(1 آلبوم .عسلک)

 

 

135-مهستی.....................(50 آلبوم)

 

 

136-مهین شبیری.....................(1 آلبوم..تمنا)

 

 

137-مهسا.....................(2 آلبوم)

 

 

138-محشر.....................(1 آلبوم)

 

 

139-مرجان.....................(4 آلبوم)

 

 

140-مریم جلالی.....................(1 آلبوم)

 

 

141-مکامه.....................(1 آلبوم)

 

 

142-مرسده.....................(4 آلبوم)

 

 

143-میراس.....................(1 آلبوم)

 

 

145-میترا.....................(1 آلبوم)

 

 

146-مونا.....................(4 آلبوم)

 

 

147-نغمه زیبا.....................(1 آلبوم)

 

 

148-ناهید.....................(9 آلبوم)

 

 

149-نازی افشار.....................(1 آلبوم .همخونه)

 

 

150-نکا.....................(1 آلبوم.آسمان عشق)

 

 

151-نوش آفرین.....................(7 آلبوم)

 

 

152-پروانه.....................(1 آلبوم.قصربلور)

 

 

153-روکسانا.....................(1 آلبوم.پسرایرونی)

 

 

154-سارا.....................(1 آلبوم)

 

 

155-سایه.....................(1 آلبوم)

 

 

156-سپیده.....................(2 آلبوم)

 

 

157-شقایق.....................(1 آلبوم)

 

 

158-شهلا سرشار.....................(3 آلبوم)

 

 

159-شهپر.....................(1 آلبوم)

 

 

160-شهرزاد.....................(3 آلبوم)

 

 

161-شکیلا.....................(15 آلبوم)

 

 

162-شراره.....................(3 آلبوم)

 

 

163-شیدا.....................(1 آلبوم)

 

 

164-شیلا.....................(5 آلبوم)

 

 

165-شروین.....................(1 آلبوم)

 

 

166-شیفته.....................(4 آلبوم)

 

 

167-شهره.....................(44 آلبوم)

 

 

168-شورانگیز.....................(3 آلبوم)

 

 

169-سیلوئت.....................(2 آلبوم)

 

 

170-سیما بینا.....................(8 آلبوم)

 

 

171-سلماز.....................(1 آلبوم)

 

 

172-ثریا.....................(1 آلبوم)

 

 

173-سوزان روشن.....................(6 آلبوم)

 

 

174-تارا.....................(3 آلبوم)

 

 

175-ترانه.....................(1 آلبوم)

 

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

دانلودآهنگهای کوچه  بازاری

 

تعدادی آلبوم جهت دانلودگذاشته ام

برای شما عزیزان که به آهنگهای قدیمی

 وکوچه بازاری علاقه داریدوهر کداممان به

 نحوی بااین آهنگهاخاطراتی داریم لطفا شما

 هم دراین موردنظراتتان رابدهیدوهرآهنگی راکه

 میخواهیدلطفادرقسمت نظرات بنویسیدتادر

اسرع وقت جهت دانلود بگذارم

 

 

دانلودکاست عباس قادری(8)

ازاستریوبالت

 

 

 

1- نازتو

 

2-اگه دوستی بگو

 

3-نفرین

 

4-بیزار

 

 

 

5-عمردوباره

 

 

6-دوعاشق

 

 

7-دخترهمسایه

 

 

8-انتقام

 

 

9-ستایش

 

 

10-زندگی

 

دانلودکاست یاسین(3)

ازاستریو سوپررامین

 

 

1-بارقیب من نشستی

 

2-گلی جون

 

3-عشق سوزان

 

4-دلتودادی به کی

 

5-جوانی

 

6-منم خدایی دارم

 

7-ای یار 

 

8-راه مدرسه

 

9-سلام به رویه ماهت

 

10-قهرنکن

 

11-سرگردون 

 

12-دنیا

 

 

 

دانلودکاست انتخابی(12)

 ازاستریو فلور

 

 

 

1-ولله ولله............ناهید

 

2-بلم رون...............یاسین

 

3-دلم میخواد.............نادری

 

4-توکه میگی نامردم.......خسروی

 

5-خواهرا........................رستمی

 

6-اعظم..............................قادری

 

7-سرپل تجریش.................راشین

 

8-صبرآمدش....................آشتیانی

 

9-خواب میدیدم.................شجاعی

 

10-میری یامیمونی..............خسروی

 

11-شمال شمال.............فیروزبرنجیان

 

12-بگوحرفات شیرینه..............قادری

 

13-آره یانه.........................جهانگیر

 

14-پنجره...............................نصیری

 

درآینده نزدیگ آهنگهای کوچه بازاری  بیشتری

 

جهت دانلود میگذاریم

 

وشماعزیزان هم با نظرات  خود

 

مارادرپیشبرد هرچه بهتر

 

سایت یاری نمایید

 

کوچه بازاری قدیمی کمیاب وبلاگ ترانه های کوچه بازاری  ترانه های قدیمی کوچه بازاری دانلود آهنگهای خوانندگان کوچه بازاری خوانندگان کوچه بازاری آغاسی عباس قادری پرویزخسروی علی نظری حسن شجاعی حسن صمدی یاسین مجید فرهنگ مانده گیتا آزیتارستمی حسین موفق عهدیه یساری احمدمعینی حسن عرب دانلود ترانه های خاطره انگیز کوچه بازاریکاور نوار کاست از آغاسی, خوانندگان کوچه بازاری قدیمی, آهنگهای قدیمی کمیاب, عکس خوانندگان قدیمی, عکس کوچه بازاری قبل انقلابکاور نوار کاست ترانه های قدیمی کوچه بازاری, خوانندگان گمنام کوچه بازاری, آهنگهای قدیمی کوچه بازاری کمیاب وبلاگ آهنگهای قدیمی کوچه بازاری قدیمی کمیابوبلاگ ترانه های کوچه بازاری , ترانه های قدیمی کوچه بازاریکوچه بازاری قدیمی کمیاب وبلاگ ترانه های کوچه بازاری  ترانه های قدیمی کوچه بازاری دانلود آهنگهای خوانندگان کوچه بازاری خوانندگان کوچه بازاری آغاسی عباس قادری پرویزخسروی علی نظری حسن شجاعی حسن صمدی یاسین مجید فرهنگ

 

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

 

 

 

 

با سلام کاربر گرامی سعی دارم که در این پست

سریالهای روزانه ناد۳۲ را قراردهم وامیدوارم که

رضایت شماعزیزان گرامی راجلب کرده باشم

آنتی ویروس ناد از نسخه 3 از روش کسپرسکی

 تقلید کرده است یعنی شما برای آپدیت نرم افزار

احتیاج به کد دارید که البته هرروز هم باید آن را به

روز کنید

به روز شده در مورخه1393/4/14

به مدت سه ماه

 لطفا جهت دریافت کدها روی لینک زیر

 

 

 

آپدیت ناد32 

 

کلیک کنید

 

 

شما عزیزان میتوانید بانظردادن و معرفی ما

 

به حداقل 3 نفر از اطرافیانتان به بهتربن

 

نحو از ما پشتیبانی کنید

 

موفق وپیروزباشید

 

 

فیلم,ایرانی,قدیمی,تله35.آغاسی .عارف.بهروزوثوق .بیک.فرزان دلجوپرویزفنی زاده فردین .رضافاضلی.گرشا.متوسلانی.سپهرنیا.گوگوش.همایون.لیلافروهرمنوچهروثوق.مرتضی عقیلی.ناصر ملک مطیعی.پرویز صیاد.سعیدراد.ولی شیراندامی.منوچهرصادق پور.نصرت الله کریمی .وحدت.ظهوری.بهمن مفیددانلود آهنگهای کوچه بازاری.خریدفیلم هندی.فروش فیلم هندی ,» شوی سری دیوی» کاماسوترا(زیرنویس فارسی)» سریال ارزوی عروسک پارچه ای(زبان اصلی) »ربنهبنادیجودی و پشت صحنه(زیرنویس فارسی)» ام شانتی ام و پشت صحنه(زیرنویس فارسی)» مای نیم ایز خان(زیرنویسفارسی)» دوستی(زیرنویس فارسی)» جودا اکبر و پشت صحنه(زیرنویس فارسی)» بیلو باربر/2009(زیرنویس فارسی) سریالدایی جان ناپلئون(دوبله فارسی)» دلهن هم له جائنگه (2000)» گجینی و پشت صحنه (زیرنویس فارسی )» بادیگارد _2011(زیرنویس فارسی)» پارتنر _2007(زیرنویس فارسی)» دولها میل گایا _2010(زیرنویس فیلم و سریالهای زیر نویس فارسی فیلم دوبله قدیمی فیلمهای قدیمی  فیلمهای دو صدا (زبان اصلی و دوبله) :فیلمهای2008فیلمهای2009 فیلمهای2010فیلمهای2013::  فیلمهای2012::  فیلمهای2011 ::  سلمان خان::  شاهرخ خان::  جتندرا::  شامی کاپور::  امیتاب باچان::  امیر خان   هرتیک روشن::  سیفعلی خان::  انیل کاپور::  گویندا::  فردین خان::  سانجی دات::  ابیشک باچان::  بابی دئول  سانی دئول  اجی دوگان  سونیل شت ارجون رامپال  جان ابراهام  شاهد کاپور  ریشی کاپور رانبیر کاپور  اکشی کومار  سهیل خا  ارباز خان  افتاب شیوداسانی  اکشی خانا توشار کاپور  ویوک ابرای  جیمی شرگیل  دینو موریا  درمندرا  ریتش دشموک  زائد خان راج کاپورمیتون نانا پاتکار  اجون کاپورجکی شروف  سانجی کاپور عمران خان ارشد وارسی هیمیش رشامیا  هرمان باویجا فرهان اختر رانویر سینگ نیل موکش  عمران هاشمی صوتی و MP3 هندی  شوی بازیگران و فیلمها جشنواره ها و مسابقات کاجول  رانی  پریتی زینتا  کارینا کاپور  کاترینا کائف  ایشواریا رای شیلپا شتی پریانکا چوپرا سوشمیتا سن  ریمی سن  ایشا دئول  اورمیلا  ماهیما چوتری ::  ایشا تاکیا::  بی پاشا باسو::  مالیکا شراوات::  امیشا پاتل::  لاراداتا::  کریشما کاپور::  مدهوری::  سری دئوی::  امریتا رائو ::  منیشا کویرالا::  هما مالینی::  نغمه::  ویدیا بالان::  اسنها الال::  تونکیل خانا::  تابو::  دیا میرزا ::  راوینا تاندون::  دیپیکا::  سونالی بندره::  سونام کاپور::  رکا::  بومیکا چاولا::  شمیتا شتی::  جوهی چاولا  دیویا بهاراتی جنلیا  سلینا منیشا لامبا  ایشا کپیکار انوشکا شرما  سوناکشی سینها  سانی لئون  اسین  سریالهای کره ای  فیلمهای کره ای  سریال هندی سریالهای ایرانی قدیمی مستند  بازیگران جدید  متفرق

 

 

تاريخ : شنبه 12 مهر 1393برچسب:,
ارسال توسط ghadimi4u

صفحه قبل 1 صفحه بعد

آرشیو مطالب
امکانات جانبی
خانه فيلم قديمي ايراني.هندي 09304352919